Co szósty kierowca planuje w tym roku kupić auto używane

Co szósty kierowca planuje w tym roku kupić auto używane

27.06.2022 Baza wiedzy Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na nasze zlecenie, już co szósty kierowca planuje w tym roku zakup auta używanego (17 proc.). Ile na nie przeznaczą i w jaki sposób pokryją ten wydatek? Opisujemy w dalszej części artykułu.

Badanie „Polak kupuje auto używane” wykazało, że samochód z drugiej ręki w tym roku planuje kupić co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta. Najczęściej spośród innych grup wiekowych z zamiarem zakupu takiego pojazdu noszą się również najmłodsi ankietowani w przedziale 18-29 lat (22 proc.). Zapotrzebowanie na samochód używany jest wysokie także wśród mieszkańców wsi (23 proc. w porównaniu do 18 proc. ankietowanych z największych miast powyżej 250 tys. osób jak Warszawa, Wrocław i Kraków).

Najwięcej na auto używane wydadzą najzamożniejsi

Ile polscy kierowcy zamierzają przeznaczyć na taki zakup? Jak pokazują odpowiedzi respondentów, nie chcą na takim pojeździe oszczędzać. Większość z nich chce wydać na ten cel pomiędzy 10 a 30 tys. zł (47 proc.). W tej grupie jest najwięcej kobiet, osób między 50. a 59. rokiem życia oraz 30-39 latków. Ponadto co piąty kierowca planuje wydać na auto używane od 31 do 50 tys. zł. Tu przeważają młodzi ankietowani, przed 30. rokiem życia, co pozwala domniemywać, że podczas pandemii długo oszczędzali na ten cel środki lub chcą skorzystać z zewnętrznego finansowania. Co szósty kierowca planuje przeznaczyć na zakup pojazdu z drugiej ręki od 51 do 100 tys. zł (17 proc.), jednak są to jedynie najbogatsi respondenci z dochodem zaczynającym się od 7 tys. zł netto.

W badaniu „Polak kupuje auto używane” zapytaliśmy również polskich kierowców o to jak zamierzają sfinansować planowany zakup auta używanego. Okazuje się, że przeważająca liczba (53 proc.) ankietowanych chce skorzystać z finansowania zewnętrznego, w tym najwięcej z leasingu (20 proc), który nawet po zmianach spowodowanych Polskim Ładem pozostaje atrakcyjnym sposobem pokrywania takich wydatków. 47 proc. badanych zamierza przeznaczyć na ten cel własne środki.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-29 kwietnia br. na użytkownikach aut używanych na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba n=500.

Przeczytaj także:
 Uwaga, nadchodzą elektryki

Uwaga, nadchodzą elektryki

23.05.2022 Aktualności Biorąc pod uwagę deklaracje części producentów, którzy w ciągu kilku najbliższych lat będą odchodzić całkowicie od samochodów z napędem spalinowym trzeba zwrócić szczególną uwagę na zbliżającą się powoli powszechność samochodów zeroemisyjnych. Czytaj więcej