Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

22.02.2021 Aktualności Mając na uwadze negatywne skutki pandemii Covid-19 i ich wpływ na sytuację ekonomiczną naszych Klientów, od dnia 22 lutego 2021 roku. wprowadzamy nowe zasady w zakresie możliwości dokonania odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych.

Jeżeli:

Wniosek może złożyć Klient będący:

  • przedsiębiorcą posiadającym kod PKD z listy kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0, 
  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność: 

- w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;  
- rolniczą1 , jeżeli skorzystał z leasingu/pożyczki przeznaczonego na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,
- w zakresie agroturystyki, polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów2 .

Który ponadto:

  • zawarł umowę leasingu/pożyczki przed 14 marca 2020 roku, 
  • nie posiada zaległości powyżej 30 dni na dzień 29 lutego 2020 roku, bądź nie posiada obecnie żadnych zaległości w płatnościach wobec Santander Consumer Multirent Sp. z o. o.

Dla takich Klientów proponujemy:

  • odroczenie spłaty części zobowiązań na maksymalny okres nawet do 9 miesięcy,
  • brak dodatkowych opłat wynikających z Tabeli Opłat Dodatkowych czy Tabeli Opłat i Prowizji,
  • brak aneksu do umowy.

     

Wszystkie formalności przeprowadzisz bez wychodzenia z domu.


1. Pobierz WNIOSEK o zmniejszenie wysokości rat leasingu/pożyczki 

Wniosek - zmniejszenie wysokości rat 

2. Wypełniony i podpisany skan wniosku prześlij na adres bok@scmultirent.pl najpóźniej do 22.03.2021 roku.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawiadomimy Cię na piśmie o dokonaniu zmiany, przesyłając listownie nowy harmonogram spłaty rat.

Dodatkowe informacje:

1. Odroczeniu podlega:

I.    od 1 do 9 rat, jeżeli nie korzystałeś jeszcze z wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym3 ,
II.    od 1 do 9 rat także wówczas, gdy korzystałeś już z wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym3. W tym wypadku musisz jednak pamiętać, że maksymalny łączny okres poprzednich i obecnej prolongaty nie będzie mógł łącznie przekroczyć 9 rat.

2. Obniżenie wysokości rat spowoduje proporcjonalnie podwyższenie pozostałych rat do spłaty, natomiast okres umowy pozostanie bez zmian. 
3. Obniżenie wysokości przyszłych rat następuje począwszy od kolejnego miesiąca po dniu złożenia poprawnie uzupełnionego wniosku. Oznacza to, że termin płatności dotychczas wymagalnych należności nie podlega odroczeniu.
4. Odroczenie spłat części zobowiązań na opisanych zasadach będzie udzielane przez Santander Consumer Multirent nie później niż do 31 marca 2021 roku. 
5. Zwracamy uwagę na umowy leasingu, których przedmiotem są samochody osobowe o wartości ponad 150 tysięcy złotych, zawarte do 31 grudnia 2018 roku. Zmiana warunków takiej umowy leasingu może skutkować koniecznością stosowania przepisów ustaw w zakresie leasingu i opodatkowania używania samochodów osobowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku. Sugerujemy skonsultowanie tej zmiany ze swoją obsługą księgową lub urzędem skarbowym.
6. Jednocześnie zwracamy uwagę na umowy leasingu przejęte przez Państwa w ramach cesji umowy leasingu (zmiana Leasingobiorcy). Zmiana warunków takiej umowy może skutkować traktowaniem jej przez organy skarbowe jako nowej umowy, a nie kontynuacji poprzedniej przejętej od poprzedniego Leasingobiorcy (cedenta) oraz potencjalne ryzyko kwestionowania wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu wskazanej w umowie po jej terminowym zakończeniu.
 

Definicja działalności rolniczej zgodna z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
2 Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w zakresie agroturystyki obejmuje również grupę przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z).
3 Pierwotne moratorium pozaustawowe oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązujące w Santander Consumer Multirent Sp. z o. o. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Zobacz informację prasową banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Przeczytaj także:
 Polacy chcą kupować firmowe auto online

Polacy chcą kupować firmowe auto online

27.11.2020 Aktualności Zmiany wywołane pandemią koronawirusa wpłynęły na postawy konsumentów i przeobraziły rynek samochodowy. Według raportu „Auto w sieci” Santander Consumer Multirent, dziś już co trzeci z nas chciałby kupić swój pojazd całkowicie przez internet Czytaj więcej

 Kup i sfinansuj firmowe auto w AutoSalonie

Kup i sfinansuj firmowe auto w AutoSalonie

16.11.2020 Aktualności W jednym miejscu możesz wybrać samochód i jego finansowanie bez konieczności wychodzenia z domu, czy z biura: w 100% online. Santander Consumer Multirent uruchomił właśnie platformę AutoSalon. Nie chcesz tracić czasu na odwiedziny wielu salonów samochodowych? Czytaj więcej