Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

08.06.2020 Aktualności Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów od 8 czerwca 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady w zakresie możliwości dokonania odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych.

Jeżeli zawarłeś umowę leasingu/pożyczki przed 14 marca 2020 roku i nie posiadałeś zaległości powyżej 30 dni na dzień 29 lutego 2020 roku, bądź nie posiadasz obecnie żadnych zaległości w płatnościach wobec Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., proponujemy Ci:

 • odroczenie spłaty części zobowiązań na maksymalny okres do 6 miesięcy,
 • brak dodatkowych opłat wynikających z Tabeli Opłat Dodatkowych czy Tabeli Opłat i Prowizji,
 • brak aneksu do umowy.

Wszystkie formalności przeprowadzisz bez wychodzenia z domu.

 1. Pobierz WNIOSEK o zmniejszenie wysokości rat leasingu/pożyczki

  Wniosek
   
 2. Wypełniony i podpisany skan wniosku prześlij na adres bok@scmultirent.pl najpóźniej do 30.09.2020 roku.
 3. Bez względu na podjętą decyzję w ciągu 30 dni zostaniesz o niej poinformowany w wybranej przez Ciebie formie kontaktu.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz od nas propozycję nowego harmonogramu spłaty rat.
 5. Jeżeli zdecydujesz się na przedstawioną propozycję potwierdź nam tę informację odpowiadając w terminie 3 dni od daty otrzymania od nas propozycji nowego harmonogramu.
 6. Po otrzymaniu Twojej akceptacji uzgodniony nowy harmonogram spłaty rat prześlemy do Ciebie listownie.

Dodatkowe informacje:

 1. Łączny okres udzielenia odroczenia spłaty należności z tytułu  umowy nie może przekroczyć 6 m-cy.  
 2. Obniżenie wysokości rat spowoduje proporcjonalnie podwyższenie pozostałych rat do spłaty, natomiast okres umowy pozostanie bez zmian.
 3. Obniżenie wysokości przyszłych rat następuje począwszy od kolejnego miesiąca po dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że dotychczas wymagalne należności nie podlegają odroczeniu terminu płatności.
 4. Zwracamy uwagę na umowy leasingu, których przedmiotem są samochody osobowe o wartości ponad 150 tysięcy złotych, zawarte do 31 grudnia 2018 roku. Zmiana warunków takiej umowy leasingu może skutkować koniecznością stosowania przepisów ustaw w zakresie leasingu i opodatkowania używania samochodów osobowych w brzmieniu przepisów obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku. Sugerujemy skonsultowanie tej zmiany ze swoją obsługą księgową lub urzędem skarbowym.
 5. Jednocześnie zwracamy uwagę na umowy leasingu przejęte przez Państwa w ramach cesji umowy leasingu (zmiana Leasingobiorcy). Zmiana warunków takiej umowy może skutkować traktowaniem jej przez organy skarbowe jako nowej umowy, a nie kontynuacji poprzedniej przejętej od poprzedniego Leasingobiorcy (cedenta) oraz potencjalne ryzyko kwestionowania wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu wskazanej w umowie po jej terminowym zakończeniu.
Przeczytaj także:
 Leasing się opłaca!

Leasing się opłaca!

29.05.2020 Baza wiedzy Popularność usługi leasingu jest coraz większa i powszechniejsza u polskich przedsiębiorców. Wiąże się to z pewnością z korzyściami, m.in. nieobciążaniem zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Jakie jeszcze korzyści wiążą się z tą formą finansowania? Czytaj więcej

 Wspieramy walkę z koronawirusem

Wspieramy walkę z koronawirusem

04.05.2020 Aktualności Santander Consumer Multirent włącza się do walki z koronawirusem finansując zakup środków ochrony dla szpitala jednoimiennego - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej Czytaj więcej