Kto może otrzymać leasing samochodowy?

Kto może otrzymać leasing samochodowy?

18.04.2019 Porady Leasing samochodowy jest bardzo korzystną formą finansowania auta dla osób, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Wpływ na to ma kilka czynników. Jednym z nich są mniejsze koszty w porównaniu do kredytu, które rozłożone są na raty leasingowe, spłacane w regularnych odstępach czasu. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad leasingiem samochodu, przeczytaj, jakie zalety posiada tego rodzaju metoda finansowania pojazdu.

Rodzaje leasingu samochodowego

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu samochodu. W skrócie można powiedzieć, że polega ona na wypożyczeniu auta przez przedsiębiorcę od firmy leasingowej na uzgodnionych warunkach. Zacznijmy od przedstawienia dwóch form leasingu – operacyjnego i finansowego – i omówienia różnic, jakie występują między nimi.

Leasing operacyjny, zwany również leasingiem bieżącym, jest traktowany zgodnie z polskimi przepisami jak usługa. Oznacza to, że leasingobiorca wynajmuje od leasingodawcy samochód, który pozostaje jednak jego właścicielem. Leasingobiorca wnosi czynsz inicjalny (wkład wstępny) i opłaca faktury za raty leasingowe przez określony umową czas. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić używany dotychczas samochód na atrakcyjnych warunkach, ale nie jest to konieczne. Warto jednak z tej opcji skorzystać, ponieważ jest to bardzo dobra okazja do nabycia auta po cenie niższej niż rynkowa (za określoną kwotę lub procent jego wartości). Dodajmy – auta znanego użytkownikowi, z wszelkimi jego wadami i zaletami. Okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi standardowo minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodu, czyli 2 lata. Leasing operacyjny cechuje się także tym, że leasingobiorca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, robi to za niego leasingodawca. 

W leasingu finansowym (kapitałowym) jest na odwrót – odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Samochód zalicza się do jego majątku, ale właścicielem pozostaje cały czas firma leasingowa. Sytuacja zmienia się wraz z opłaceniem ostatniej raty leasingowej. Wówczas przedsiębiorca zostaje właścicielem samochodu, który może sprzedać lub wykorzystywać dalej w firmie. Warto także dodać, że w leasingu finansowym strony umowy mogą dowolnie ustalić czas jej trwania. Nie wymagana jest także opłata wstępna, a leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wyłącznie część odsetkową raty leasingowej. Ponadto – podatek VAT uiszczany jest z góry, w całości, przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu.

Co należy zrobić, aby kupić auto w leasingu?

Leasing jest bardziej atrakcyjną i łatwiej dostępną formą finansowania samochodu niż standardowy kredyt lub pożyczka. Jest to spowodowane faktem, że firma leasingująca pozostaje właścicielem auta do czasu zakończenia umowy. Są jednak pewne przedmioty, na które nie ma popytu i trudno zrealizować związaną z nimi umowę leasingu, ponieważ są warte mniej niż gotówka. Najczęściej w leasing brane są samochody osobowe produkowane przez znanych producentów, dzięki czemu nie ma żadnych problemów z podpisaniem umowy.

Leasing może otrzymać osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna lub spółka. Jedną z wielu zalet korzystania z leasingu są uproszczone formalności w stosunku do kredytu samochodowego. Łatwe do wypełnienia przez leasingobiorców formularze  wpływa m.in. na szybsze podpisanie umowy. Jak zatem przygotować się do zawarcia umowy leasingu na samochód?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest wybór samochodu oraz firmy leasingowej, która przedstawi odpowiednią ofertę, a następnie razem z doradcą uzgodnienie warunków transakcji, mając na uwadze własne potrzeby. Wspominaliśmy, że cała procedura jest uproszczona, a skomplikowana „papierologia” – ograniczona do minimum. W tym przypadku należy zatroszczyć się o dostarczenie wybranych dokumentów, do których należą: NIP, REGON, EDG lub KRS, dokument tożsamości osób reprezentujących firmę, a także wniosek leasingowy. Po ich przedstawieniu i otrzymaniu pozytywnej decyzji można podpisać stosowną umowę i dokonać opłaty wstępnej. Po odbiorze faktury przez firmę leasingową leasingobiorca wpłaca ratę leasingową, a po rejestracji samochodu (przez leasingodawcę) staje się jego użytkownikiem. Zdarza się, że leasing dotyczy samochodu używanego – w takim przypadku może być wymagane sporządzenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawców.    

Korzyści podatkowe

Przejdźmy do korzyści, jakie wynikają z posiadania pojazdu w leasingu. Są one związane zarówno z odliczaniem podatku VAT, możliwością wykupu samochodu na firmę lub potrzeby prywatne czy produktami dodatkowymi, takimi jak np. ubezpieczenie GAP, assistance, ubezpieczenie na życie, polisa komunikacyjna, karta paliwowa i ochrona prawna.

Warto pamiętać, że od 2019 roku do kwoty 165 470 zł wszystkie opłaty związane z leasingiem są kosztem uzyskania przychodu (można jednorazowo wrzucić je w koszty). Ma to bardzo duży wpływ na obniżenie wysokości płaconego podatku dochodowego, ponieważ nawet wysoki wkład własny można zaksięgować „od ręki”. W sytuacji, gdy leasingowany samochód wykorzystywany jest jedynie do celów prowadzenia działalności, możliwe jest odliczenie od każdej opłaty 100% VAT (w innym przypadku 50%), a jeżeli przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT może wrzucić w koszty wartość brutto opłaty leasingowej. Wspominaliśmy, że w leasingu operacyjnym umowa trwa co najmniej 40% czasu amortyzacji, czyli minimum 2 lata dla samochodu, a każda opłata za leasing stanowi koszt, co oznacza, że możliwe jest wrzucenie zakupu w koszty w ciągu 2 lub 3 lat, a to przekłada się na mniejszy podatek dochodowy.   

Należy przy okazji pamiętać o limicie amortyzacji, który, według polskiego prawa, wynosi 20 tysięcy euro na jedną sztukę samochodu. Jeżeli auto zostało zakupione za pomocą kredytu lub za gotówkę, nadwyżka tej kwoty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego limit amortyzacji nie obowiązuje, ponieważ raty są kosztem niezależnie od wartości samochodu. Wynika z tego fakt, że nawet drogi, luksusowy samochód można wrzucić w koszty i pomimo odsetek leasingowych zakup wciąż będzie bardziej się opłacał niż w przypadku kupna za gotówkę. Warto także wspomnieć, że do czasu wykupu leasingobiorca nie jest właścicielem leasingowanego samochodu, co oznacza, że przedmiot nie podlega zajęciom komorniczym, a ponadto – forma finansowania, jaką jest leasing, nie obniża zdolności kredytowej. Jest on traktowany jako koszt i ujęty w kosztach firmy.

Wykup samochodu po leasingu

Inną zaletą korzystania z leasingu, w tym przypadku operacyjnego, jest możliwość wykupu samochodu po zakończeniu umowy (w leasingu finansowym przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy). Warto się nad tą decyzją zastanowić, ponieważ auto jest pewne, sprawdzone, z pełną dokumentacją techniczną i po okazyjnej cenie. Taka transakcja może odbyć się na dwa sposoby. Samochód można bowiem wykupić na firmę lub prywatnie. W przypadku wykupu samochodu z leasingu na firmę można sklasyfikować go w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorca, który wykupuje auto po leasingu, może go wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji ze względu na niską wartość samochodu – cena zakupu często nie przekracza 10 000 zł. Jeżeli będzie on użytkowany zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie, przedsiębiorcy przysługuje prawo częściowego odliczenia VAT.

Samochód można również wykupić na osobę prywatną, ale w takim przypadku nie wchodzi on do majątku przedsiębiorstwa podatnika, a sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT. Auto nie będzie także opodatkowane podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy wydatki na jego użytkowanie wliczały się do kosztów podatkowych działalności gospodarczej nim minęło 6 lat od daty wykupu, przychód ze sprzedaży uchodzi jako przychód z prowadzonej działalności. Ta forma sprzedaży jest właściwie traktowana jak zakup dowolnego samochodu poleasingowego przez osobę prywatną.         

Produkty dodatkowe

Produkty dodatkowe, które można zawrzeć w kosztach leasingu samochodowego, również są korzyściami, wynikającymi z tego rodzaju formy finansowania. Do wyboru są zarówno ubezpieczenia (GAP, assistance, na życie), jak i ochrona prawna oraz karty paliwowe.

Ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed Asset Protection/Guaranteed Auto Protection), jest przydatne w przypadku, gdy wystąpi szkoda całkowita w pojeździe, a kierujący samochodem nie chce stracić na takiej sytuacji. Gwarantuje ono bowiem dodatkową ochronę, gdy nastąpi całkowite zniszczenie lub zdarzy się kradzież samochodu. Wyróżnia się ubezpieczenie GAP: finansowe, fakturowe i indeksowane. GAP finansowy pokrywa różnicę, jaka powstała między wysokością pozostałych do opłacenia rat leasingowych na dzień wypłaty z odszkodowania AC, a wartością odszkodowania z tytułu AC. W przypadku GAP-u fakturowego wysokość ubezpieczenia jest równa różnicy pomiędzy kwotą z faktury zakupu pojazdu, a odszkodowaniem, jakie gwarantuje ubezpieczenie finansowe AC. W GAP-ie indeksowanym wysokość odszkodowania jest obliczana jako z góry ustalony procent z kwoty odszkodowania z ubezpieczenia podstawowego.      

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest karta paliwowa, która posiada wiele zalet, często wykorzystywanych przez leasingobiorców. Wyglądem przypomina zwykłą kartę kredytową, ale jej funkcje są nieco inne – polegają na znacznym ułatwieniu zarządzania flotą samochodową. Główną korzyścią jest możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych, dotyczących zarówno paliwa, jak i innych usług (np. myjni) dostępnych na stacjach benzynowych – z wyłączeniem zakupu alkoholi i wyrobów tytoniowych. Wpływa to wyraźnie na bezpieczeństwo, ponieważ nie jest konieczne posiadanie przy sobie dużej ilości gotówki. Oprócz tego karta paliwowa wspomaga fakturowanie wydatków, co w dużej mierze eliminuje różnego rodzaju formalności – przedsiębiorca otrzymuje jedynie dwie zbiorcze faktury raz na miesiąc. Ważną funkcją karty paliwowej jest także udział w kontroli wydatków paliwowych, dzięki właściwemu oprogramowaniu, które pozwala wyeliminować zakup niedozwolonych produktów. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie towary, możliwe jest także wyznaczenie limitu zakupowego (kwotowego lub wolumenowego). Warto pamiętać, że firmy leasingowe, mając dużą siłą nabywczą, otrzymują stosowne rabaty od koncernów paliwowych, i przenoszą je na swoich klientów, co sprawia, że paliwo jest dostępne dla nich po atrakcyjnej cenie. Kontrolować można nie tylko wydatki, ale również bieżące zużycie paliwa – dzięki specjalnym aplikacjom, które pomagają w oszacowaniu średniego zużycia paliwa dla danego modelu samochodu i w razie potrzeby powiadamiają o uszkodzeniu samochodu.

Produktem dodatkowym dla klientów firmy leasingowej może być również ochrona prawna, która zapewniana jest na odpowiednich warunkach. Może ona dotyczyć np. ochrony prawnej interesów Klienta, przejęcia przez ubezpieczyciela kosztów dochodzenia praw lub zapewnienia dostępności usług prawniczych w zakresie, który obejmuje także sprawy cywilne, karne oraz wykroczenia (m.in. w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie/mieniu, która doznana została przez ubezpieczonego lub naruszenia umowy ubezpieczenia samochodu albo pokrycia kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych w sytuacji spowodowania wypadku komunikacyjnego bądź popełnienia wykroczenia drogowego).

Jak widać na powyższych przykładach leasing jest bardzo wygodną formą finansowania samochodów, znacznie uproszczoną niż ich kredytowanie. Wiąże się z nim również wiele korzyści dla leasingobiorcy, wśród których można wymienić dostosowanie wysokości raty miesięcznej do indywidualnych potrzeb, możliwość rozliczenia raty leasingowej w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, okazja na wykupienie samochodu po zakończeniu umowy po atrakcyjnej cenie oraz przywileje związane z wykupem produktów dodatkowych. Nic dziwnego, że popularność leasingu rośnie z roku na rok i przynosi zyski obu stronom umowy.

Przeczytaj także:
 Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

09.05.2019 Baza wiedzy Określenie sposobu finansowania działalności nowej firmy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy, który nie dysponuje na starcie pieniędzmi, pozwalającymi mu na prowadzenie biznesu bez obawy o jego płynność finansową. Wgłębiając się w temat, można wyróżnić kilkanaście źródeł finansowania. Czytaj więcej

 Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

09.05.2019 Aktualności Specjalne karty płatnicze, pozwalają na kontrolę wydatków i wygodny sposób rozliczania faktur za paliwo, ale to nie jedyne ich zalety. Takie rozwiązanie oferuje również Santander Consumer Multirent w ramach produktów leasingowych i upoważnia ono do bezgotówkowego zakupu. Czytaj więcej

 Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

23.05.2019 Porady Zastanawiasz się, czy opłaca się wziąć w leasing samochód przy zakładaniu firmy? Jakie są zalety oraz wady takiej formy finansowania? A może lepszym rozwiązaniem jest kredyt na samochód? Czy warto wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej? Na czym polega ubezpieczenie samochodu w leasingu? Czytaj więcej