Skontaktuj się z nami

  W SPRAWIE ZAWARTEJ UMOWY

 • Leasingu
  71 330 96 65*
 • Pożyczki
  71 330 96 33*

W SPRAWIE NOWEGO LEASINGU

 • Zadzwoń pod numer
  +48 71 330 96 96* lub
Wypełnij formularz

DANE REJESTROWE SPÓŁKI

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław
NIP 522-28-57-117, Regon 141050282
Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286383, Kapitał zakładowy w wysokości 38.346.000,00 PLN

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora