Obsługa szkód komunikacyjnych

Przydatne telefony

24H Zgłaszanie oraz likwidacja szkód

tel. 71 330 96 00*
fax. 71 330 96 20
e-mail:

Adres korespondencyjny

BIK Serwis Sp. z o.o.
Polanki 19,
80-308 Gdańsk

Dane rejestrowe spółki

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42C, 53-611 Wrocław
NIP 522-28-57-117
Regon 141050282

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286383, Kapitał zakładowy w wysokości 38.346.000,00 PLN

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Wnioski do pobrania

  • Wniosek – o wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (PDF)
  • Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie komunikacyjne zawarte poza umową ubezpieczeniową Finansującego, w przypadku powstania szkody komunikacyjnej niezbędne jest wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (nie dotyczy szkód całkowitych), prosimy Państwa o wypełnienie „wniosku o wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania” i przesłanie do Centrum Likwidacji Szkód na adres e-mail: fax: 71 330 96 20.