Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów przygotowaliśmy podstawowe informacje, jakie wynikają z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

Celem zamieszczonego poniżej materiału w formie pytań i odpowiedzi jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. od dnia 25 maja 2018 r. Ta data wyznacza cezurę w systemie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. RODO w sposób bezpośredni reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem Rozporządzenia było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych osobowych.

Nadrzędnym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Do najważniejszych aspektów należy zaliczyć między innymi: wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą; ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a także wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku. Zmiany mają przynieść osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp.


Najczęściej zadawane pytania


Klauzule informacyjne:

Klienci:


Leasing

Pożyczka leasingowa

Pracownicy

Potencjalni klienciInspektor Ochrony Danych:

Wioleta Konieczna-Krzak
e-mail: iod@scmultirent.pl