Obsługa umowy

 • Co zrobić
 • Potrzebne dokumenty
 • FAQ
 • Reklamacje

Faktury i rozliczenia

 1. Duplikat faktury

  1. W celu otrzymania duplikatu faktury wystawionej przez Santander Consumer Multirent skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta SCM dzwoniąc pod numer telefonu: 71 330 96 65 lub e-mailowo: bok@scmultirent.pl.
  2. Po otrzymaniu Twojej prośby, wyślemy duplikat faktury pocztą tradycyjną.

  Pamiętaj: Płatności należy regulować zgodnie z harmonogramem spłat, a nieotrzymanie faktury za ratę leasingową nie zwalnia z obowiązku jej terminowego opłacenia.

 2. Zmiana terminu płatności rat

  1. W przypadku chęci zmiany terminu płatności rat leasingowych wypełnij wniosek (w przypadku leasingu – pobierz wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – pobierz wniosek  i prześlij go na adres e mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Nowy harmonogram spłaty rat wyślemy na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.
 3. E-faktura

  Dla osób nieposiadających aktywnej umowy leasingu w Santander Consumer Multirent oraz dostępu Portalu Klienta Santander Consumer Multirent

  1. W celu uzyskania dostępu do Portalu Klienta Multirent skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer: 71 330 96 65.
  2. Po zalogowaniu się do Portalu Klienta Multirent na ekranie pojawi się okno z regulaminem korzystania z usługi e-Faktury umożliwiające wyrażenie zgody na aktywację usługi. Zgodę na aktywację usługi e-Faktury możesz również wyrazić w menu głównym e-Platformy, wchodząc w zakładkę "Ustawienia".

  Dla posiadaczy aktywnej umowy leasingu w Santander Consumer Multirent oraz dostępu do Portalu Klienta Santander Consumer Multirent

  1. Zaloguj się do Portalu Klienta Santander Consumer Multirent.
  2. Po udanej autoryzacji, wyraź zgodę na aktywację usługi e-Faktury w okienku z regulaminem korzystania z usługi. Zgodę tę możesz wyrazić również w zakładce "Ustawienia" w menu głównym Portalu Klienta Multirent.
  3. Faktury będą dostępne na Portalu Klienta Multirent, a o wystawieniu każdej z nich zostaniesz poinformowany  za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres e-mail.
 4. Aktywacja usługi e-Faktury a faktury papierowe

  Aktywując usługę e-Faktury rezygnujesz z otrzymywania faktur w formie papierowej.

Zmiana danych

 1. Zmiana adresu do korespondencji

  1. W przypadku chęci zmiany adresu korespondencyjnego wypełnij wniosek (w przypadku leasingu – pobierz wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – pobierz wniosek) i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Zmiana adresu korespondencyjnego zostanie zarejestrowana po otrzymaniu Twojego wniosku.
 2. Zmiana adresu siedziby lub nazwy firmy a dane na fakturze

  1. Aby faktury wystawiane były na aktualne dane, prześlij wypełniony wniosek (w przypadku leasingu – pobierz wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – pobierz wniosek ) wraz z aktualnymi dokumentami rejestrowymi firmy do Biura Obsługi Klienta na adres e mail: bok@scmultirent.pl
  2. Na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy aneks do umowy leasingu.
  3. Podpisz aneks i odeślij go listownie niezwłocznie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68.
  4. Dane w systemie informatycznym zostaną zmienione, gdy otrzymamy podpisany przez Ciebie aneks w oryginale.
  5. Jeżeli otrzymana przez Ciebie faktura zawiera nieaktualne dane firmy, wystaw notę korygującą i prześlij ją listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68. Pozytywnie zweryfikowana nota korygująca zostanie podpisana i odesłana na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Zakończenie Umowy

 1. Koniec umowy leasingu

  1. Na 30 dni przed końcem umowy wyślemy do Ciebie list opisujący proces zakończenia umowy leasingu. 
  2. W przypadku pytań, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@scmultirent.pl. lub telefonicznie: 71 330 96 65.

  Zapoznaj się z przewodnikiem zwrotu pojazdów  tutaj

 2. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu i wykup pojazdu

  1. W przypadku chęci dokonania wcześniejszego zakończenia umowy (wcześniejszego wykupu pojazdu) wypełnij wniosek
   dla leasingu: dla pożyczki leasingowej:   i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Decyzja o wcześniejszym wykupie pojazdu podejmowana jest indywidualnie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy do Ciebie propozycję warunków finansowych wcześniejszego zakończenia umowy leasingu wraz z informacją na temat dalszego postępowania.

Zmiana w dokumentach rejestracyjnych pojazdu

 1. Wymiana dowodu rejestracyjnego z czasowego na stały

  1. Kiedy zbliża się termin wymiany dowodu rejestracyjnego z czasowego na stały, skontaktuj się bezpośrednio z rejestratorem pojazdu w celu umówienia się na przesłanie/przekazanie dowodu czasowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia OC.
  2. Po wymianie czasowego dowodu rejestracyjnego na stały, otrzymasz od rejestratora wymieniony dokument pocztą. Możesz również umówić się indywidualnie z rejestratorem w Wydziale Komunikacji. Dane kontaktowe rejestratora otrzymasz od sprzedawcy umowy leasingu
  3. W przypadku pytań, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, tel.: 71 330 96 65.
 2. Utrata dowodu lub tablicy rejestracyjnej

  1. Wypełnij wniosek, gdy potrzebujesz:
   • wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego,
   • wyrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej lub wyrobić nowe tablice i dowód rejestracyjny,
   • wyrobić wtórnik naklejki na przednią szybę lub znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne,
   • odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję,
   • dokonać zmian w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,
  2. Prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  3. Skontaktujemy się z Tobą, kiedy otrzymamy wniosek, by dopełnić formalności w Wydziale Komunikacji.

Karta Paliwowa

 1. Uzyskanie Karty Paliwowej

  Dla posiadaczy umowy leasingu z Santander Consumer Multirent

  1. Chcąc skorzystać z usługi Karty Paliwowej wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl
  2. Karta Paliwowa zostanie zamówiona przez Santander Consumer Multirent w koncernie paliwowym (Orlen lub BP) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu stosownego aneksu do umowy leasingu.
  3. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod nr: 71 330 96 65, by uzyskać szczegółowe informacje.

  Dla osób zamierzających zawrzeć umowę leasingu z Santander Consumer Multirent

  1. W przypadku chęci skorzystania z usługi Karty Paliwowej, przy ustalaniu warunków umowy leasingu, zapytaj naszego doradcę o ofertę na Kartę Paliwową. 
  2. Zaakceptuj ofertę i podpisz umowę leasingu.
  3. Karta Paliwowa zostanie zamówiona przez Santander Consumer Multirent w koncernie paliwowym (Orlen lub BP) po aktywowaniu umowy leasingu.
 2. Termin wydania Karty Paliwowej do użytku

  1. Kartę Paliwową wyślemy do Ciebie w terminie 14 dni od momentu, otrzymania jej przez Santander Consumer Multirent od koncernu paliwowego
  2. Kod PIN zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie w umowie leasingu lub aneksie do umowy.
 3. Utrata Karty Paliwowej 

  W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Paliwowej niezwłocznie zablokuj kartę pisząc do nas na adres: bok@scmultirent.pl lub dzwoniąc pod numer 71 330 96 65.

 4. Liczba Kart Paliwowych powiązanych z pojazdem 

  Z każdym pojazdem powiązana jest tylko jedna aktywna Karta Paliwowa.

 5. Odzyskiwanie numeru PIN do Karty Paliwowej

  1. Aby otrzymać ponownie numer PIN do Karty Paliwowej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 71 330 96 65. 
  2. PIN do Karty Paliwowej otrzymasz na ustalony w umowie leasingu lub aneksie do umowy autoryzowany numer telefonu komórkowego.
 6. Zmiana koncernu paliwowego, do którego przynależy Karta Paliwowa 

  1. Chcąc zmienić koncern paliwowy na BP lub Orlen wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony wyślemy do Ciebie, na wskazany adres e-mail, aneks do umowy leasingu.
  3. Podpisz aneks i niezwłocznie odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68.
  4. Po otrzymaniu podpisanego aneksu, zamówimy nową Kartę Paliwową w wybranym przez Ciebie koncernie.
  5. Kartę wyślemy na podany przez Ciebie adres korespondencyjny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od koncernu.
 7. Zmiana miesięcznego limitu zakupowego na Kartę Paliwową

  1. Celem zmiany miesięcznego limitu Karty Paliwowej na : 1000 PLN, 2000 PLN lub 3000 PLN wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony wyślemy do Ciebie aneks do umowy leasingu na wskazany adres e-mail.
  3. Podpisz go i niezwłocznie odeślij listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68.
  4. Gdy otrzymamy aneks, limit Karty Paliwowej zostanie zmieniony.
 8. Zmiana autoryzowanego numeru telefonu komórkowego, na który wysyłane są wiadomości SMS do obsługi Karty Paliwowej 

  1. Aby zmienić autoryzowany numer telefonu komórkowego wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Po otrzymaniu wniosku wyślemy do Ciebie aneks do umowy leasingu z nowym autoryzowanym numerem telefonu komórkowego
  3. Niezwłocznie podpisz otrzymany aneks i odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68.
  4. Zmiany autoryzowanego numeru telefonu komórkowego w systemach informatycznych dokonamy po otrzymaniu podpisanego w oryginale aneksu.
 9. Duplikat potwierdzenia transakcji dokonanych Kartą Paliwową

  1. Wypełnij wniosek, pamiętając o podaniu miesiąca, za który potrzebujesz zestawienia transakcji i wyślij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Zestawienie transakcji za dany miesiąc wyślemy do Ciebie po otrzymaniu wniosku.

Wydanie zgody / dokumentu

 1. Hak holowniczy lub instalacja gazowa w leasingowanym samochodzie 

  1. W przypadku chęci zamontowania w leasingowanym pojeździe haka holowniczego lub instalacji gazowej konieczne jest uzyskanie zgody Santander Consumer Multirent. W celu jej uzyskania wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Decyzję wyślemy na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. W przypadku wątpliwości, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji.
 2. Użyczenie leasingowanego pojazdu osobie trzeciej

  Zgoda Santander Consumer Multirent na użyczenie przedmiotu leasingu nie jest wymagana, jeżeli z pojazdu korzystają pracownicy firmy lub osoby bliskie. W każdym innym przypadku należy uzyskać zgodę SCM, podejmując następujące kroki. 

  1. Wypełnij wniosek, a następnie wyślij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl
  2. Decyzję i wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe informacje
 3. Wyjazd za granicę pojazdem leasingowanym

  W przypadku wyjazdu do krajów Europy nie jest konieczne otrzymanie zgody Santander Consumer Multirent na wyjazd. Rekomendujemy jednak sprawdzenie jakie zasady obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz – może się okazać, że taka zgoda jest wymagana w docelowym kraju. W takim przypadku:

  1. Wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.
  2. Dokument bezterminowej zgody na wyjazd za granicę wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

  W przypadku krajów podwyższonego ryzyka takich jak: Rosja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś niezbędne jest otrzymanie zgody Santander Consumer Multirent na wyjazd za granicę oraz dodatkowe doubezpieczenie pojazdu. W przypadku chęci wyjazdu do w/w krajów:

  1. Wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia.
  2. W przypadku pozytywnej weryfikacji zakresu ubezpieczenia zostanie wydana zgoda, która obowiązywać będzie przez 30 dni od daty jej wystawienia. Dokument zgody wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.
 4. Uzyskanie opinii dotyczącej obsługi umowy leasingu

  1. W celu otrzymania opinii o współpracy wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl
  2. Opinię dotyczącą umowy leasingowej i terminowości spłat otrzymasz listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Cesja umowy leasingu

 1. Korzystający

  1. Wypełnij wniosek  i odeślij nam skan do weryfikacji.
   Wnioski są ważne 30 dni od daty, którą na nich wpiszesz.
  2. Kiedy wydamy pozytywną decyzję wyślemy Ci umowę przelewu wierzytelności, którą podpiszesz z Przejmującym.
   Jeśli wnioski będą niepoprawne, lub podejmiemy odmowną decyzję w sprawie cesji otrzymasz od nas tę informację.
  3. Umówimy się z Przejmującym na podpisanie umowy przejęcia długu i skontaktujemy się z Tobą po zakończeniu cesji.
   Cesja wchodzi w życie w dniu podpisania umowy przez nas.
 2. Przejmujący

  1. Wypełnij wniosek o cesję dla Przejmującego (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna - wniosek lub spółka prawa handlowego - wniosek) i załącz odpowiednie dokumenty finansowe.
   Skan kompletu dokumentów wyślij na bok@scmultirent.pl
   Wnioski są ważne 30 dni od daty, którą na nich wpiszesz.
  2. Kiedy wydamy pozytywną decyzję wyślemy Ci umowę przelewu wierzytelności, którą podpiszesz z Korzystającym.
   Jeśli wnioski będą niepoprawne, lub podejmiemy odmowną decyzję w sprawie cesji otrzymasz od nas tę informację.
  3. Nasz pracownik umówi się z Tobą na podpisanie umowy przejęcia długu.
  4. Zakończymy cesję gdy otrzymamy od Ciebie komplet dokumentów finalizujących.
   Cesja wchodzi w życie w dniu podpisania umowy przez nas.


  Zobacz jak wypełnić wnioski cesji umowy leasingu:

Podpisałem umowę leasingową. Po jakim czasie otrzymam komplet dokumentów?

Twoją umowę wyślemy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas pełnej dokumentacji leasingowej. List dostaniesz na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Przy zawieraniu umowy leasingowej podpisałem również aneks zaliczający opłatę wstępną do pierwszej raty. Kiedy otrzymam aneks?
Wyślemy go do Ciebie w ciągu 7 dni roboczych od momentu, w którym otrzymamy aneks do umowy.
Co mam zrobić, gdy zbliża się termin wymiany dowodu rejestracyjnego z czasowego na stały?
Gdy będzie zbliżał się termin wymiany tymczasowego dowodu rejestracyjnego na stały skontaktuj się z rejestratorem pojazdu w celu umówienia się na przesłanie/przekazanie dowodu czasowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia OC. Po wymianie czasowego dowodu rejestracyjnego na stały rejestrator prześle/przekaże Ci wymieniony dokument. Możesz również umówić się z rejestratorem na wymianę dokumentu indywidualnie w Wydziale Komunikacji. Jeśli nie posiadasz danych kontaktowych do rejestratora zgłoś się do sprzedawcy umowy leasingu w celu ich otrzymania. W przypadku pytań skontaktuj się naszym Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 71 330 96 65.
Chciałbym zamontować w leasingowanym samochodzie hak holowniczy lub instalację gazową. Czy muszę mieć na to zgodę?

Tak, każdorazowa zmiana wyposażenia pojazdu wymaga zgody. W tym celu wypełnij wniosek, a następnie prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Decyzję otrzymasz listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. Jeśli będziemy mieli wątpliwości, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji.

Utraciłem dowód lub tablicę rejestracyjną.

Wypełnij wniosek, gdy potrzebujesz:

 • wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego,
 • wyrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej lub wydać nowe tablice i dowód rejestracyjny,
 • wyrobić wtórnik naklejki na przednią szybę lub znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne,
 • odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję,
 • dokonać zmian w dokumentach rejestracyjnych pojazdu, następnie prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.

Kiedy otrzymamy wniosek, skontaktujemy się z Tobą, by dopełnić formalności w Wydziale Komunikacji.

Chciałbym użyczyć leasingowany pojazd osobie trzeciej. Czy potrzebuję do tego zgody?

Zgoda nie jest wymagana, jeśli z Twojego pojazdu korzystają pracownicy firmy lub osoby bliskie. W każdym innym przypadku należy uzyskać zgodę. W tym celu wypełnij wniosek, a następnie wyślij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Po otrzymaniu wniosku, przygotujemy dla Ciebie decyzję i wyślemy ją listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe informacje.

Jak uzyskać duplikat faktury?

Zgubiłeś lub nie otrzymałeś faktury za ratę leasingu? Nie martw się - wystawimy dla Ciebie duplikat. Wystarczy kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 71 330 96 65 lub e-mailowo: bok@scmultirent.pl. Duplikat faktury prześlemy listownie po otrzymaniu od Ciebie prośby. Pamiętaj jednak, że nieotrzymanie faktury za ratę leasingową nie zwalnia Cię z obowiązku dokonania terminowej płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Jak mogę uzyskać opinię dotyczącą obsługi umowy leasingu?

Aby uzyskać opinię dotyczącą umowy leasingowej i terminowości spłat, wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Opinię prześlemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Zmienił się adres siedziby lub nazwa mojej firmy. Co powinienem zrobić, aby faktury wystawiane były na aktualne dane firmy?

W takim przypadku prześlij wypełniony  wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek wraz z aktualnymi dokumentami rejestrowymi firmy do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Na podstawie otrzymanej dokumentacji sporządzimy i prześlemy na podany przez Ciebie adres e-mail stosowny aneks do Umowy leasingu. Niezwłocznie podpisz aneks i odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68. Dane w systemie informatycznym zostaną zmienione dopiero, gdy otrzymamy podpisany przez Ciebie aneks. Jeżeli otrzymana przez Ciebie faktura zawiera dane firmy, które są nieaktualne, wystaw notę korygującą i prześlij ją w oryginale na w/w adres. Pozytywnie zweryfikowana nota korygująca zostanie podpisana i odesłana na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Chciałbym dokonać zmiany terminu płatności rat. Czy jest taka możliwość?

Tak, wystarczy, że wypełnisz wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) i prześlesz go do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Nowy harmonogram spłaty rat leasingowych zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Czy istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu trwania umowy leasingu?

Istnieje taka możliwość, jednak decyzja o zmianie okresu trwania umowy leasingowej podejmowana jest indywidualnie. Aby Twój wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) został rozpatrzony, wypełnij go i prześlij do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy Ci propozycję zawierającą nowe warunki finansowe tj. nową wysokość rat i wartość końcową (wykupu). Jeżeli zaakceptujesz proponowane warunki, sporządzimy stosowny aneks do Umowy leasingu i wyślemy go na podany przez Ciebie adres e-mail. Podpisz aneks i odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68. Dane w systemie informatycznym zostaną zmienione dopiero, gdy otrzymamy podpisany przez Ciebie aneks.

Co mam zrobić gdy kończy się umowa leasingowa.

Na 30 dni przed końcem umowy wyślemy Ci list opisujący proces zakończenia umowy leasingowej. W przypadku pytań, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 65.

Chciałbym wcześniej zakończyć umowę leasingu i wykupić pojazd. Czy jest taka możliwość?

Istnieje taka możliwość, jednak decyzja o wcześniejszym wykupie pojazdu podejmowana jest indywidualnie. Aby Twój wniosek został rozpatrzony, wypełnij go (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) i prześlij go do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy Ci propozycję warunków finansowych wcześniejszego zakończenia umowy leasingu wraz z informacją na temat dalszego postępowania.

Chciałbym zgłosić zmianę adresu do korespondencji. Czy to zrobić mogę telefonicznie?

O zmianie adresu do korespondencji poinformuj nas pisemnie. Wypełnij wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij  wniosek) i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Zmiana adresu korespondencyjnego zostanie zarejestrowana, gdy otrzymamy Twój wniosek.

Chciałbym wyjechać pojazdem za granicę. Czy wcześniejsza zgoda SCM jest konieczna?

W przypadku wyjazdu do krajów Europy nie jest konieczne otrzymanie zgody SCM. Rekomendujemy jednak sprawdzenie jakie zasady obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz – może się okazać, że taka zgoda jest wymagana w docelowym kraju. W takim przypadku wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Dokument bezterminowej zgody na wyjazd za granicę wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

W przypadku krajów podwyższonego ryzyka takich jak: Rosja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś niezbędne jest otrzymanie zgody SCM oraz dodatkowe doubezpieczenie pojazdu. W przypadku chęci wyjazdu do w/w krajów wypełnij wniosek i prześlij go na w/w adres e-mail wraz z potwierdzeniem doubezpieczenia. Po weryfikacji zakresu ubezpieczenia zostanie wydana zgoda, która obowiązywać będzie przez 30 dni od daty jej wystawienia. Oficjalną zgodę SCM wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Formularz kontaktowy

Wypełnij, otrzymasz potwierdzenie, skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.

Pozostała ilość znaków:
* - pola obowiązkowe

Pozostawienie danych kontaktowych będzie przez nas wykorzystane do kontaktu w przedmiocie zapytania. Podane dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych