Liczby mówią same za siebie

Santander Consumer Multirent

Specjalizujemy się w leasingu pojazdów osobowych i dostawczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych klientów korporacyjnych. Posiadamy sieć ponad 520 dealerów i zespół 30 ekspertów, efektywnie obsługujących ponad 10 tys. wniosków rocznie. Koncentrujemy się na kompleksowych rozwiązaniach ukierunkowanych nie tylko na finansowanie samochodu, ale przede wszystkim na zapewnienie całości obsługi. Oprócz atrakcyjnej oferty leasingowej oferujemy również atrakcyjne pakiety ubezpieczeń i kompleksową obsługę szkód komunikacyjnych w imieniu klienta.
 • Przedmiot działalności
 • Zarząd firmy
 • Dane rejestrowe
 • Obligacje
 • Strategia podatkowa

Przedmiot działalności

Santander Consumer Multirent specjalizuje się w leasingu operacyjnym pojazdów osobowych i dostawczych. Podstawowym założeniem palety produktów leasingowych Santander Consumer Multirent jest dostępność - dla małych, średnich jak i mikroprzedsiębiorstw, a także dla dużych klientów korporacyjnych. 

Produkty Santander Consumer Multirent wyróżniają się na rynku wysoką jakością usług dodanych. Spółka koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach ukierunkowanych nie tylko na finansowanie samochodu, ale przede wszystkim na zapewnienie kompleksowej obsługi. Pakiet usług leasingowych, poza oczywiście finansowaniem zakupu samochodu, obejmuje również ubezpieczenie komunikacyjne, usługi profesjonalnego Centrum Likwidacji Szkód dostępnego całą dobę, a opcjonalnie również usługi assistance. 

Dystrybucja produktów Santander Consumer Multirent odbywa się poprzez sieć dealerów samochodowych wszystkich marek, które współpracują z Santander Consumer Bankiem i z Santander Consumer Multirent, a także poprzez partnerów i pośredników oraz Doradców Mobilnych Santander Consumer Banku.

Zarząd firmy

Marek Dwornik

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Santander Consumer Multirent od 2009 roku. Związany z rynkiem finansowania samochodów od początku lat 90tych. Karierę rozpoczął w Invest Banku i Polskim Towarzystwie Samochodowym. Pracował  w GE Capital Banku rozwijając współpracę z dealerami Fiat Auto Poland. Od 1998 pracował w GMAC Bank Polska (Opel Bank, który jako bank captive był częścią General Motors), gdzie odpowiadał za współpracę z Importerem, rozwój produktów finansowych, sprzedaż i marketing dla marek Opel, Chevrolet i SAAB. Marek Dwornik związany jest z Grupą Santander od 2005 r. będąc odpowiedzialny m.in. za rozwój obszaru finansowania hurtowego dealerów, Departament oraz Pion Sprzedaży, a także Pion Rozwoju Biznesu.

Mateusz Solak

Członek Zarządu

Członek Zarządu Santander Consumer Multirent, odpowiada za obszar Ryzyka i Ryzyka Operacyjnego w Spółce. Związany z rynkiem finansowym od 18 lat w wielu obszarach, m.in. zarząd, rada nadzorcza, zarządzanie ryzykiem kredytowym, audyt funkcji ryzyka i sprawozdań finansowych, walidacja modeli ilościowych, restrukturyzacja, audyt firm inwestycyjnych i maklerskich.

Mateusz Solak niemal od początku kariery specjalizuje się w obszarze ryzyka - wcześniejsze doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych i dużych bankach. Na liście swojego zawodowego portfolio ma m.in. Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Getin Noble Bank (dziś – VeloBank), czy Deloitte. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu i uczestnictwie w audytach i kontrolach nadzorczych oraz w bezpośredniej współpracy z organami regulacyjnymi i światowymi agencjami ratingowymi.

Piotr Jasicki

Członek Zarządu

Członek Zarządu Santander Consumer Multirent, odpowiada za obszar Finansów i Operacji w Spółce. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, procesami oraz organizacją. W ramach Grupy Santander pełni również funkcję Doradcy Zarządu w Santander Consumer Bank SA oraz Członka Zarządu w Santander Consumer Finanse Sp. z o.o.

Piotr Jasicki związany jest z Grupą Santander od 2007r., w kolejnych latach będąc odpowiedzialnym za obszary administracji, budżetowania, raportowania oraz kontroli wydatków. W trakcie ponad 12 letniej kariery uczestniczył w kluczowych dla Grupy Santander projektach, m.in.: fuzji z AIG Bank Polska SA, połączenia Santander Consumer Finanse Sp. z o.o. z Żagiel SA, uruchomieniu współpracy joint-venture z PSA Finanse Polska Sp. z o.o.

Wcześniejsze doświadczenia zdobywał odpowiadając za obszar finansów w firmie produkcyjno-handlowej z branży materiałów eksploatacyjnych oraz nadzorując proces windykacji należności w firmie windykacyjnej obsługującej głównie sektor finansowy.

Dane rejestrowe

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław
NIP 522-28-57-117, Regon 141050282

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286383,
Kapitał zakładowy w wysokości 72 000 000,00 PLN

Santander Consumer Multirent sp. z o.o. emituje Obligacje na podstawie Umowy Programowej z dnia 30 grudnia 2008 roku dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 3.000.000.000 (trzy miliardy) złotych zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Aneksem nr 2 z dnia 8 grudnia 2015 roku i Aneksem nr 3 z dnia 24 lutego 2021 roku, którą zawarł z:

 1. Santander Consumer Bank S.A.
 2. Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 3. Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.)
 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 5. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 6. ING Bank Śląski S.A.
 7. mBank S.A.

 

8-10%

udziałów w rynku

Santander Consumer Bank wraz z Santander Consumer Multirent w finansowaniu samochodów

+500

Produkty finansowania zakupu samochodów oferowane są w kilkuset salonach i komisach samochodowych

Kompleksowa obsługa leasingu: finansowanie, ubezpieczenie komunikacyjne, Centrum Likwidacji Szkód, usługi assistance

Oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych klientów korporacyjnych