Serwis pojazdu

 • Co zrobić
 • Najczęściej zadawane pytania

Centrum Likwidacji Szkód

Masz szkodę? Zadzwoń

Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny, przegląd techniczny, naprawa mechaniczna

 1. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Kierowcy Santander Consumer Multirent (SCM) - formularz kontaktowy, tel.: 71 330 96 26

  Przekaż następujące informacje: 

  • numer rejestracyjny użytkowanego samochodu, 
  • aktualny przebieg samochodu, 
  • zaobserwowane uszkodzenia lub okres zbliżającego się przeglądu, 
  • telefon kontaktowy.

  Centrum Obsługi Kierowcy SCM przekaże Ci w odpowiedzi: 

  • miejsce, w którym powinieneś wykonać naprawę lub przegląd, 
  • telefon kontaktowy do wyznaczonego serwisu.
 2. Udaj się do wyznaczonego serwisu. W recepcji okaż dowód rejestracyjny oraz kartę serwisową

  Karta serwisowa powinna zawierać numer telefonu do autoryzacji usług serwisowych w Santander Consumer Multirent. Serwis dzwoniąc pod wskazany numer telefonu otrzyma autoryzację na wykonywaną usługę serwisową.

  UWAGA: Autoryzacje usług serwisowych można uzyskać tylko w godzinach pracy Centrum Technicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

  Telefon do autoryzacji kosztów przez serwisy 71 330 96 40

 3. Po dokonaniu przeglądu/naprawy odbierz samochód z serwisu

  Faktury z tytułu wykonanych usług serwisowych (autoryzowanych przez Santander Consumer Multirent) wysyłane są przez serwis bez Twojego podpisu bezpośrednio do Santander Consumer Multirent.

Awaria - samochód nie może kontynuować jazdy

 1. Skontaktuj się z Centrum Likwidacji Szkód - formularz kontaktowy, tel.: 71 330 96 00

  Przekaż następujące informacje:

  • numer rejestracyjny użytkowanego samochodu, 
  • aktualny przebieg samochodu, 
  • opis powstałej awarii, 
  • telefon kontaktowy, 
  • miejsce powstania awarii (dokładną lokalizację). 

  Pomoc drogowa usprawni Twój pojazd lub wykona holowanie do serwisu współpracującego z Santander Consumer Multirent oraz poinformuje Cię o sposobie otrzymania samochodu zastępczego, jeżeli posiadasz polisę Assistance wykupioną w Santander Consumer Multirent. 
  Jeśli powstała awaria nie będzie możliwa do usunięcia w ciągu jednego dnia Centrum Obsługi Kierowcy SCM lub serwis poinformuje Cię o tym. 
  Centrum Obsługi Kierowcy SCM lub serwis poinformuje Cię o zakończeniu naprawy.

 2. Odbierz samochód z serwisu po dokonaniu naprawy

  Faktury z tytułu wykonanych usług serwisowych (autoryzowanych przez Santander Consumer Multirent) wysyłane są przez serwis bez Twojego podpisu bezpośrednio do Santander Consumer Multirent.

Sezonowa wymiana opon

Dotyczy tylko wybranych pakietów serwisowych

 1. Sezonowa wymiana opon odbywa się w okresach:

  • 1 marca – 30 kwietnia - letnia wymiana opon, 
  • 15 października – 30 listopada - zimowa wymiana opon.
 2. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Kierowcy Santander Consumer Multirent (SCM) - formularz kontaktowy, tel.: 71 330 96 26

  Przekaż następujące informacje: 

  • numer rejestracyjny użytkowanego samochodu, 
  • aktualny przebieg samochodu, 
  • zgłoszenie wizyty na sezonową wymianę opon, 
  • telefon kontaktowy.

  Centrum Obsługi Kierowcy SCM przekaże Ci w odpowiedzi: 

  • miejsce, w którym jesteś zobowiązany wykonać wymianę opon, 
  • telefon kontaktowy do wyznaczonego serwisu opon.
 3. Udaj się do wyznaczonego serwisu. W recepcji okaż dowód rejestracyjny oraz kartę serwisową 

  Karta serwisowa powinna zawierać numer telefonu do autoryzacji usług serwisowych w Santander Consumer Multirent (tel. 71 330 96 40).

  Serwis dzwoniąc pod wskazany numer telefonu otrzyma autoryzację na wykonywaną usługę serwisową.

  UWAGA: Autoryzacje usług serwisowych można uzyskać tylko w godzinach pracy Centrum Technicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

 4. Po wymianie opon odbierz samochód z serwisu

  Faktury z tytułu wykonanych usług serwisowych (autoryzowanych przez Santander Consumer Multirent) wysyłane są przez serwis bez Twojego podpisu bezpośrednio do Santander Consumer Multirent.

Karty paliwowe

 1. Wydanie Karty Paliwowej

  Karta paliwowa wysyłana jest przez Santander Consumer Multirent w terminie 14 dni od jej wydania przez koncern paliwowy.
  Na wskazany w umowie numer telefonu komórkowego wysyłany jest  kod PIN do autoryzacji transakcji dokonywanych przy użyciu karty.

 2. Realizacja transakcji rejestrowanej przy użyciu karty paliwowej

  1. Wczytaj kartę w czytniku elektronicznym na stacji paliwowej,
  2. Sprawdź czy dane na czytniku dotyczące zakupu i wartości są prawidłowe, 
  3. Wprowadź na klawiaturze kod PIN, 
  4. Podaj numer rejestracyjny tankowanego samochodu, 
  5. Podaj stan licznika.
    
 3. Weryfikacja karty paliwowej przez pracownika stacji

  Pracownik stacji ma prawo sprawdzić zgodność numeru rejestracyjnego wytłoczonego na Twojej Karcie z numerem rejestracyjnym samochodu, którym się poruszasz (w przypadku Karty przypisanej do samochodu) i odmówić dokonania transakcji przy użyciu Karty w razie stwierdzenia niezgodności numerów rejestracyjnych. W przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa powyżej pracownik stacji jest uprawniony do okazania Twojego dokumentu tożsamości lub dowodu rejestracyjnego samochodu.

 4. Informacje dotyczące kodu PIN karty

  Kod PIN powinieneś zapamiętać. Nie należy zapisywać go na karcie ani udostępniać osobom trzecim.
  KARTY BP PLUS - Wprowadzenie 3 razy błędnego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty na 24 godziny. Za transakcję powinieneś wówczas zapłacić gotówką lub kartą kredytową.
  KARTY ORLEN - Wprowadzenie 3 razy błędnego kodu PIN spowoduje bezterminowe zablokowanie karty (brak możliwości odblokowania karty). Za transakcję powinieneś wówczas zapłacić gotówką lub kartą kredytową. 

 5. Zablokowanie karty

  Zagubienie lub kradzież karty zgłoś niezwłocznie do Centrum Obsługi Kierowcy Santander Consumer Multirent - formularz kontaktowy,

  tel.: 71 330 96 65.

 6. Obowiązki Użytkownika

  Jako Użytkownik jesteś zobowiązany do utrzymywania samochodu w prawidłowym stanie technicznym oraz przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi samochodu. Szczególnie dotyczy to:

  • terminowego dokonywania przeglądów serwisowych (zgodnie z książką serwisową), 
  • kontrolowania terminu ważności dowodu rejestracyjnego (zgodnie z dowodem rejestracyjnym samochodu), 
  • kontrolowania odpowiedniego poziomu oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych,
  • sprawdzania stanu oraz prawidłowego ciśnienia w ogumieniu, świateł, oraz kontrolek świetlnych wewnątrz samochodu, 
  • stosowania wszystkich zainstalowanych w samochodzie zabezpieczeń przed kradzieżą.


 

Najczęściej zadawane pytania

 

Podpisałem umowę leasingową. Po jakim czasie otrzymam komplet dokumentów?

Twoją umowę wyślemy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas pełnej dokumentacji leasingowej. List dostaniesz na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Przy zawieraniu umowy leasingowej podpisałem również aneks zaliczający opłatę wstępną do pierwszej raty. Kiedy otrzymam aneks?
Wyślemy go do Ciebie w ciągu 7 dni roboczych od momentu, w którym otrzymamy aneks do umowy.
Co mam zrobić, gdy zbliża się termin wymiany dowodu rejestracyjnego z czasowego na stały?
Gdy będzie zbliżał się termin wymiany tymczasowego dowodu rejestracyjnego na stały skontaktuj się z rejestratorem pojazdu w celu umówienia się na przesłanie/przekazanie dowodu czasowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia OC. Po wymianie czasowego dowodu rejestracyjnego na stały rejestrator prześle/przekaże Ci wymieniony dokument. Możesz również umówić się z rejestratorem na wymianę dokumentu indywidualnie w Wydziale Komunikacji. Jeśli nie posiadasz danych kontaktowych do rejestratora zgłoś się do sprzedawcy umowy leasingu w celu ich otrzymania. W przypadku pytań skontaktuj się naszym Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 71 330 96 65.
Chciałbym zamontować w leasingowanym samochodzie hak holowniczy lub instalację gazową. Czy muszę mieć na to zgodę?

Tak, każdorazowa zmiana wyposażenia pojazdu wymaga zgody. W tym celu wypełnij wniosek, a następnie prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Decyzję otrzymasz listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. Jeśli będziemy mieli wątpliwości, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji.

Utraciłem dowód lub tablicę rejestracyjną.

Wypełnij wniosek, gdy potrzebujesz:

 • wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego,
 • wyrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej lub wydać nowe tablice i dowód rejestracyjny,
 • wyrobić wtórnik naklejki na przednią szybę lub znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne,
 • odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję,
 • dokonać zmian w dokumentach rejestracyjnych pojazdu, następnie prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl.

Kiedy otrzymamy wniosek, skontaktujemy się z Tobą, by dopełnić formalności w Wydziale Komunikacji.

Chciałbym użyczyć leasingowany pojazd osobie trzeciej. Czy potrzebuję do tego zgody?

Zgoda nie jest wymagana, jeśli z Twojego pojazdu korzystają pracownicy firmy lub osoby bliskie. W każdym innym przypadku należy uzyskać zgodę. W tym celu wypełnij wniosek, a następnie wyślij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Po otrzymaniu wniosku, przygotujemy dla Ciebie decyzję i wyślemy ją listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe informacje.

Jak uzyskać duplikat faktury?

Zgubiłeś lub nie otrzymałeś faktury za ratę leasingu? Nie martw się - wystawimy dla Ciebie duplikat. Wystarczy kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 71 330 96 65 lub e-mailowo: bok@scmultirent.pl. Duplikat faktury prześlemy listownie po otrzymaniu od Ciebie prośby. Pamiętaj jednak, że nieotrzymanie faktury za ratę leasingową nie zwalnia Cię z obowiązku dokonania terminowej płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Jak mogę uzyskać opinię dotyczącą obsługi umowy leasingu?

Aby uzyskać opinię dotyczącą umowy leasingowej i terminowości spłat, wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Opinię prześlemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Zmienił się adres siedziby lub nazwa mojej firmy. Co powinienem zrobić, aby faktury wystawiane były na aktualne dane firmy?

W takim przypadku prześlij wypełniony  wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek wraz z aktualnymi dokumentami rejestrowymi firmy do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Na podstawie otrzymanej dokumentacji sporządzimy i prześlemy na podany przez Ciebie adres e-mail stosowny aneks do Umowy leasingu. Niezwłocznie podpisz aneks i odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68. Dane w systemie informatycznym zostaną zmienione dopiero, gdy otrzymamy podpisany przez Ciebie aneks. Jeżeli otrzymana przez Ciebie faktura zawiera dane firmy, które są nieaktualne, wystaw notę korygującą i prześlij ją w oryginale na w/w adres. Pozytywnie zweryfikowana nota korygująca zostanie podpisana i odesłana na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Chciałbym dokonać zmiany terminu płatności rat. Czy jest taka możliwość?

Tak, wystarczy, że wypełnisz wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) i prześlesz go do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Nowy harmonogram spłaty rat leasingowych zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Czy istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu trwania umowy leasingu?

Istnieje taka możliwość, jednak decyzja o zmianie okresu trwania umowy leasingowej podejmowana jest indywidualnie. Aby Twój wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) został rozpatrzony, wypełnij go i prześlij do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy Ci propozycję zawierającą nowe warunki finansowe tj. nową wysokość rat i wartość końcową (wykupu). Jeżeli zaakceptujesz proponowane warunki, sporządzimy stosowny aneks do Umowy leasingu i wyślemy go na podany przez Ciebie adres e-mail. Podpisz aneks i odeślij go listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68. Dane w systemie informatycznym zostaną zmienione dopiero, gdy otrzymamy podpisany przez Ciebie aneks.

Co mam zrobić gdy kończy się umowa leasingowa.

Na 30 dni przed końcem umowy wyślemy Ci list opisujący proces zakończenia umowy leasingowej. W przypadku pytań, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 65.

Chciałbym wcześniej zakończyć umowę leasingu i wykupić pojazd. Czy jest taka możliwość?

Istnieje taka możliwość, jednak decyzja o wcześniejszym wykupie pojazdu podejmowana jest indywidualnie. Aby Twój wniosek został rozpatrzony, wypełnij go (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) i prześlij go do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy Ci propozycję warunków finansowych wcześniejszego zakończenia umowy leasingu wraz z informacją na temat dalszego postępowania.

Chciałbym zgłosić zmianę adresu do korespondencji. Czy to zrobić mogę telefonicznie?

O zmianie adresu do korespondencji poinformuj nas pisemnie. Wypełnij wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij  wniosek) i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Zmiana adresu korespondencyjnego zostanie zarejestrowana, gdy otrzymamy Twój wniosek.

Chciałbym wyjechać pojazdem za granicę. Czy wcześniejsza zgoda SCM jest konieczna?

W przypadku wyjazdu do krajów Europy nie jest konieczne otrzymanie zgody SCM. Rekomendujemy jednak sprawdzenie jakie zasady obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz – może się okazać, że taka zgoda jest wymagana w docelowym kraju. W takim przypadku wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Dokument bezterminowej zgody na wyjazd za granicę wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

W przypadku krajów podwyższonego ryzyka takich jak: Rosja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś niezbędne jest otrzymanie zgody SCM oraz dodatkowe doubezpieczenie pojazdu. W przypadku chęci wyjazdu do w/w krajów wypełnij wniosek i prześlij go na w/w adres e-mail wraz z potwierdzeniem doubezpieczenia. Po weryfikacji zakresu ubezpieczenia zostanie wydana zgoda, która obowiązywać będzie przez 30 dni od daty jej wystawienia. Oficjalną zgodę SCM wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.