Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) jest ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu. W obu wymienionych przypadkach, ubezpieczyciel obliczy odszkodowanie na podstawie wartości rynkowej pojazdu z dnia zajścia zdarzenia, a nie na bazie kwoty pozostałej do spłacenia. Warto w takiej sytuacji skorzystać z ubezpieczenia GAP by nie stracić środków finansowych. Wykup polisę by zapewnić Sobie spokój!

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób, które zawarły umowę leasingu z Santander Consumer Multirent. Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek powstania straty finansowej w wyniku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży finansowanego pojazdu.

Co podlega ubezpieczeniu GAP?

Ubezpieczenie GAP to gwarancja spłaty zadłużenia wobec Santander Consumer Multirent, wynikającego z umowy leasingu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy pojazd samochodowy, wskazany we wniosku ubezpieczeniowym, będący przedmiotem umowy leasingu z wyłączeniem: pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych (w tym do odpłatnego przewozu osób ) , pojazdów wykorzystywanych do celów specjalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy, pojazdów z częścią mieszkalną, przyczep turystycznych lub kempingowych, pojazdów z silnikami elektrycznymi lub silnikami rotacyjnymi, motorowerów, quadów lub skuterów, wózków inwalidzkich, pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta (dla uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to modyfikacji powszechnie uznawanych za dopuszczalne, w tym montażu instalacji gazowej, radiowej, klimatyzacji, dodatkowych bagażników, haków itp., chyba że producent wprost zakazał takich modyfikacji). Powyższe pojęcia użyte zostały w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ubezpieczenie GAP dla samochodów do 3,5 tony oferujemy w dwóch wariantach:

  • GAP HELP – wartość fakturowa netto pojazdu może wynosić maksymalnie 100 000,00 PLN
  • GAP MAX – wartość fakturowa netto pojazdu może wynosić maksymalnie 500 000,00 PLN

Kto jest ubezpieczycielem?

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia GAP, Ubezpieczycielem jest AXA France IARD Societe Anonyme. Ubezpieczenie GAP HELP oraz GAP MAX obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej (Europejskiego obszaru Gospodarczego).

Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego w terminie i na warunkach ustalonych w Polisie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia ochrony umowy ubezpieczeniowej AC oraz wydania pojazdu Korzystającemu.

Jakie są warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową rozpoczynając od dnia rozpoczęcia ochrony wtedy, gdy w tym dniu spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • miejsce zamieszkania lub siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Korzystającego wskazane zostało w Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w dniu rozpoczęcia ochrony od daty rejestracji pojazdu nie upłynęło więcej niż 72 miesiące,
  • wartość fakturowania pojazdu netto nie jest wyższa niż 500 000,00 złotych w przypadku Ubezpieczenia GAP MAX lub wartość fakturowania pojazdu netto nie jest wyższa niż 100 000,00 złotych w przypadku Ubezpieczenia GAP HELP,
  • została zawarta umowa ubezpieczenia AC, obejmująca zakresem ryzyko kradzieży i całkowitego zniszczenia pojazdu, ważna w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach OWU.

Szczegółowy opis każdego z wariantów GAP znajdą Państwo w dokumentacji ubezpieczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), oraz dokumentami zawierającymi informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Archiwum
Sprawdź także
Karta paliwowa

Karta paliwowa

Płać bezpiecznie i oszczędzaj na paliwie
Więcej
Centrum likwidacji szkód

Centrum likwidacji szkód

Zadbaj o pełne wsparcie w nieoczekiwanych momentach
Więcej
Portal Klienta Multirent

Portal Klienta Multirent

Wygodny i szybki dostęp do faktur, salda oraz wniosków i umów
Więcej