Portal Klienta Multirent

Zyskaj bezpośredni dostęp do dokumentów i faktur
oraz szybszą obsługę złożonych wniosków.

Najczęściej zadawane pytania
Chciałbym wcześniej zakończyć umowę leasingu i wykupić pojazd. Czy jest taka możliwość?

Istnieje taka możliwość, jednak decyzja o wcześniejszym wykupie pojazdu podejmowana jest indywidualnie. Aby Twój wniosek został rozpatrzony, wypełnij go (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij wniosek) i prześlij go do Biura obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prześlemy Ci propozycję warunków finansowych wcześniejszego zakończenia umowy leasingu wraz z informacją na temat dalszego postępowania.

Chciałbym zgłosić zmianę adresu do korespondencji. Czy to zrobić mogę telefonicznie?

O zmianie adresu do korespondencji poinformuj nas pisemnie. Wypełnij wniosek (w przypadku leasingu – kliknij wniosek, w przypadku pożyczki leasingowej – kliknij  wniosek) i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Zmiana adresu korespondencyjnego zostanie zarejestrowana, gdy otrzymamy Twój wniosek.

Chciałbym wyjechać pojazdem za granicę. Czy wcześniejsza zgoda SCM jest konieczna?

W przypadku wyjazdu do krajów Europy nie jest konieczne otrzymanie zgody SCM. Rekomendujemy jednak sprawdzenie jakie zasady obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz – może się okazać, że taka zgoda jest wymagana w docelowym kraju. W takim przypadku wypełnij wniosek i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl. Dokument bezterminowej zgody na wyjazd za granicę wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

W przypadku krajów podwyższonego ryzyka takich jak: Rosja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś niezbędne jest otrzymanie zgody SCM oraz dodatkowe doubezpieczenie pojazdu. W przypadku chęci wyjazdu do w/w krajów wypełnij wniosek i prześlij go na w/w adres e-mail wraz z potwierdzeniem doubezpieczenia. Po weryfikacji zakresu ubezpieczenia zostanie wydana zgoda, która obowiązywać będzie przez 30 dni od daty jej wystawienia. Oficjalną zgodę SCM wyślemy listownie na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Co mam zrobić gdy kończy mi się polisa ubezpieczeniowa.
Skontaktuj się z naszym konsultantem, tel.: 71 330 96 54