Portal Klienta Multirent

Zyskaj bezpośredni dostęp do dokumentów i faktur
oraz szybszą obsługę złożonych wniosków.

Najczęściej zadawane pytania
Kończy mi się ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu. Czy jest możliwość ubezpieczenia pojazdu indywidualnie, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela?

W przypadku chęci ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie konieczne jest przesłanie na adres akceptacja@scmultirent.pl (wiadomość nie może przekraczać 10 MB):

  • najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy – WNIOSKU O AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UBEZPIECZENIA u wybranego przez siebie ubezpieczyciela (formularz SCM otrzymasz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e mail: bok@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 65) ,
  • najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy – KOPII POLISY zawartej na warunkach wcześniej zaakceptowanych przez SCM wraz z wnioskiem do polisy (jeśli stanowi jej integralną część), oraz dowód uiszczenia jednorazowo składki za cały okres ubezpieczenia.

WAŻNE!
W przypadku braku dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie i/lub dostarczenia polisy nie spełniającej wymagania określone w OWUL, SCM dokona ubezpieczenia pojazdu w ramach oferty własnej. Kosztami ubezpieczenia zostanie obciążony Klient.

Czy muszę zgłaszać w SCM uszkodzenie pojazdu, jeśli zgłosiłem je już w towarzystwie ubezpieczeniowym?
Tak, każda szkoda musi zostać niezwłocznie zgłoszona do SCM. Zgłoszenia należy dokonać w Centrum Likwidacji Szkód SCM, czynnym całą dobę, dzwoniąc na nr tel.: 71 330 96 00 lub poprzez e-mail: szkody@scmultirent.pl,
Co mam zrobić, aby warsztat mógł otrzymać odszkodowanie za naprawę pojazdu po szkodzie komunikacyjnej?
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych poza umową ubezpieczeniową Finansującego lub gdy podjąłeś decyzję o miejscu likwidacji szkody komunikacyjnej samodzielnie, niezbędne jest wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (nie dotyczy szkód całkowitych). Aby uzyskać upoważnienie, wypełnij wniosek i prześlij go do Centrum Likwidacji Szkód na adres e-mail: szkody@scmultirent.pl. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych przy udziale SCM, zgłaszając szkodę do Centrum Likwidacji Szkód na adres e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 00, nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli chcesz sprawdzić, na jakim etapie jest proces likwidacji szkody, skontaktuj się z Centrum Likwidacji Szkód poprzez e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 00.
Jak mam wypełnić druk zgłoszenia szkody wPZU lub Hestia (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych przy udziale SCM)?
Po zarejestrowaniu zgłoszenia szkody w Centrum Likwidacji Szkód poprzez adres e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 330 96 00, wyślemy Ci e-mail z drukiem zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Na stronie 'obsługa szkód komunikacyjnych' SCM znajdziesz instrukcję wypełnienia tego dokumentu.