Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. pragnie poinformować iż ochrona prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje wyjaśniające zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych i usług telekomunikacyjnych.

Niniejszym wyrażasz swoją zgodę by wszelkie informacje osobowe przesyłane przez ciebie do Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. przez tę stronę internetową były wykorzystywane jedynie w celu przetworzenia wniosków, oceny i załatwienia roszczeń oraz innych spraw administracyjnych dotyczących polityki Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm.).

Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji osobowych przekazanych Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. przez tę stronę internetową służą głównie ulepszeniu i personalizacji serwisu oraz prezentowanych ofert, mogą również zostać udostępnione osobom trzecim, ale w sposób gwarantujący, że nie zostaną przekazane żadne informacje pozwalające na identyfikację danej osoby.

Więcej informacji na temat Polityki Prywatności.