Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

23.05.2019 Porady Zastanawiasz się, czy opłaca się wziąć w leasing samochód przy zakładaniu firmy? Jakie są zalety oraz wady takiej formy finansowania? A może lepszym rozwiązaniem jest kredyt na samochód? Czy warto wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej? Na czym polega ubezpieczenie samochodu w trakcie leasingu i jak obliczyć podatek VAT? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w naszym artykule, w którym wyjaśniamy na czym polega i co daje leasing samochodu. Zapraszamy do lektury.

Jakie są zalety?

W Polsce istnieje bardzo silnie zakorzenione przeświadczenie, że większość rzeczy należy mieć na własność. Mowa tutaj najczęściej o mieszkaniu oraz samochodzie. Są jednak rozwiązania pozwalające na „wypożyczenie” wymienionych dóbr. Ciekawym sposobem na finansowanie samochodów dla firm jest leasing. Okazuje się, że korzysta z niego nawet połowa działających w Polsce przedsiębiorstw, czyli tych, określanych mianem „średniej wielkości”. Jest to spowodowane wieloma zaletami, jakie odkrywa przed przedsiębiorcami leasing samochodowy, będący formą zbliżoną do wynajmu lub dzierżawy. Umowa cywilnoprawna, jaką jest leasing, podpisywana jest pomiędzy leasingodawcą – finansującym, np. Santander Consumer Multirent a leasingobiorcą – korzystającym i umożliwia ona użytkowanie samochodu bez konieczności jego nabycia, za określoną sumę pieniężną płaconą w ratach, przez określony czas.

Jakie to zalety? Przede wszystkim płatności dokonuje się tylko za użytkowanie samochodu, a samo wydanie zarejestrowanego już pojazdu następuje bardzo szybko. Nie trzeba przechodzić przez skomplikowane procedury. Są one uproszczone i na pewno mniej zawiłe niż w przypadku zawarcia kredytu samochodowego. Ponadto leasingodawca opłaca ubezpieczenie, a na niektóre modele samochodów można dostać nawet do kilkunastu procent zniżki. Zaletą jest także duży wybór pojazdów – nowe i używane, osobowe i dostawcze do 3,5 t. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Bariery nie stanowi także ilość samochodów – dzięki leasingowi można skompletować całkiem pokaźną flotę.

Forma finansowania samochodu, jaką jest leasing, ma jednak również pewne trudności. Pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy, a leasingodawcy, który nie ponosi jednak odpowiedzialności za stan techniczny samochodu – zarówno serwisowanie, jak i wszelkie opłaty związane z eksploatacją leżą po stronie leasingobiorcy. Co więcej, może on być także poinformowany o obowiązku serwisowania auta w autoryzowanych stacjach obsługi oraz dokonania ubezpieczenia w konkretnej firmie.

W leasingowanym samochodzie nie można również robić żadnych modyfikacji (np. montażu instalacji LPG) bez zgody leasingodawcy. Warto także pamiętać, że po upływie określonego czasu leasingobiorca ma prawo pierwokupu samochodu. Leasing samochodowy przyciąga firmy, które mają dobrą sytuację finansową, ponieważ wkład własny przy tej formie finansowania wynosi ok. 10-20% (a często nawet mniej) wartości auta. Dla młodej firmy to duży wydatek, ale wciąż jest to korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do finansowania zakupu w całości gotówką, która na początku prowadzenia firmy przydaje się zazwyczaj w innych obszarach.

Ubezpieczenia w leasingu samochodowym

Klient będzie musiał zaopatrzyć się, obok obowiązkowego OC, w dodatkowe autocasco. Taki pakiet zabezpiecza samochód przed zniszczeniem oraz stratą i chroni zarówno leasingodawcę (przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu), jak i leasingobiorcę (przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu). W polisie AC przeważnie muszą być zniesione udziały własne i franszyzy integralne, oraz wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody, a także wymiany uszkodzonych części na oryginalne. Ponadto wymagana jest stała suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy leasingu.    

Warto w tym miejscu wspomnieć również o ubezpieczeniu GAP (ang. Guaranteed Asset Protection/Guaranteed Auto Protection), które chroni firmę leasingową przed stratą w sytuacji, gdy samochód ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony. Jeżeli wskutek tych zdarzeń dojdzie do rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym z tytułu autocasco, powstaje różnica między uzyskaną kwotą, wyliczoną przy uwzględnieniu spadku wartości pojazdu, a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego. Dzięki ubezpieczeniu GAP, które nie jest obowiązkowe, różnicę pokrywa ubezpieczający.

Wyróżnia się trzy rodzaje tego rodzaju ubezpieczenia: fakturowe (pokrywa różnicę pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a kwotą zakupu samochodu; jest to wariant najbezpieczniejszy, ale najdroższy), finansowe (gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a pozostałą kwotą zobowiązania wobec leasingodawcy) oraz indeksowe (odszkodowanie wynosi z góry określoną wartość procentową ubezpieczonego samochodu). Ubezpieczenie GAP działa w przypadku szkód, które spowodował kierowca, a także szkód spowodowanych przez inny pojazd, i jest zawierane na cały okres umowy leasingowej.     

Leasing czy kredyt samochodowy?

Alternatywą dla leasingu jest kredyt samochodowy. Jest to zobowiązanie celowe przeznaczone na zakup auta. Dzięki tej formie finansowania kredytobiorca cały czas jest właścicielem pojazdu, aczkolwiek banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko. Są to np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy lub depozyt karty pojazdu. Warto jednak pamiętać, że należności z tytułu kredytu można dostosować do możliwości finansowych firmy i regulować wcześniej niż jest to przewidziane w umowie. Bank nie zwraca również uwagi na stan kupowanego samochodu – może on być zarówno nowy, jak i używany.

Kredytobiorca zobowiązany jest także do wykupienia polisy AC i scedowania jej na bank. Koszt kredytu na samochód zawiera prowizję za udzielenie kredytu i oprocentowanie zmienne o wysokości, która kształtuje się według wahań stopy WIBOR oraz stałej marży banku. Ponadto kredytobiorca pokrywa również wszelkie opłaty, które dotyczą zabezpieczenia kredytu, ale w zamian może liczyć na obniżenie oprocentowania.

Jeżeli chodzi o porównanie obu form finansowania samochodu firmy leasingowe skłonne udzielić leasingu przedsiębiorcom niezależnie od czasu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a czas trwania umowy można kształtować według indywidualnych preferencji (minimalny okres umowy leasingu na samochód osobowy wynosi 2 lata, maksymalny nie jest określony, ale średnio są to 4 lata). Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem na samochód nadal pozostaje jednak kwestią subiektywną – wnioskodawca powinien bowiem porównać koszty obu form finansowania, okres trwania umowy, korzyści podatkowe, kwestie własności pojazdu oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat, i na podstawie tych informacji podjąć odpowiednią dla siebie decyzję.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny i leasing finansowy – takie dwa rodzaje umów proponują firmy leasingowe. Różnią się one nie tylko konsekwencjami podatkowymi, ale również sposobem przechodzenia własności przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym leasingobiorca może nabyć samochód po zakończeniu podstawowego okresu umowy, natomiast w przypadku leasingu finansowego własność auta przechodzi na niego automatycznie.     

Chętniej wybieraną formą finansowania samochodu jest leasing operacyjny, który pozwala na jego użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i to bez konieczności poniesienia kosztu zakupu własnego samochodu – wystarczy uiszczanie czynszu leasingowego. Wykup pojazdu po leasingu nie jest obowiązkowe, ale jest to bardzo dobra okazja do nabycia auta po cenie niższej niż rynkowa. Należy również pamiętać, że standardowo umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji, czyli 2 lata w przypadku samochodów (wykup wynosi wtedy ok. 19% oraz 1% po trzech latach).

Czy warto wykupić samochód po leasingu?

Po zakończeniu leasingu samochód może pozostać własnością leasingodawcy, ale przedsiębiorca ma również możliwość jego wykupu. Jest to bardzo dobra okazja do nabycia samochodu po koszcie znacznie niższym niż jego wartość rynkowa. Ponadto klient zna historię użytkowania danego auta, dzięki czemu wykupuje pewny i sprawdzony pojazd z pełną dokumentacją techniczną.

Transakcja może odbyć się w dwojaki sposób – na firmę lub osobę prywatną. Zacznijmy od pierwszej opcji. Wykup samochodu z leasingu na firmę można sklasyfikować w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Cena zakupu często odbiega swoją wartością od ceny rynkowej i nie przekracza 10 000 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji ze względu na niską wartość samochodu. Prawo częściowego odliczenia VAT przysługuje przedsiębiorcy, kiedy zakupiony samochód będzie wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie (przeznaczenie mieszane).

Zbycie firmowego samochodu jest traktowane jak odpłatna dostawa towarów, co sprawia, że jest opodatkowane stawką 23%. Niezależnie od tego, czy sprzedaż pojazdu następuje po miesiącu, przed czy po upływie pół roku, należy wykazać przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca po sprzedaży samochodu może być jednak uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego. Jeżeli wartość auta nie przekracza 15 000 zł, okres korekty wynosi jeden rok – po tym okresie podatnik nie będzie uprawniony do tego rodzaju korekty. 

Leasing samochodowy – odliczanie podatku VAT

Interesującym zagadnieniem, jakim należy zająć się w kwestii leasingu samochodowego, jest zasada rozliczania podatku VAT. Zgodnie z zasadami od 1 kwietnia 2014 roku jest to możliwe na dwa sposoby – w zależności od metod użytkowania pojazdów w firmie. W sytuacji, gdy samochód był wykorzystywany we wspomniany już wcześniej sposób mieszany (w celach służbowych i prywatnych), podatnik może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy. Takie ograniczenie dotyczy także wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa. W drugiej sytuacji – gdy leasingowany samochód wykorzystywany jest tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – przedsiębiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków, w tym paliwa. Trzeba jednak ten stan udokumentować poprzez: zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego jako firmowy na formularzu VAT-26, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz sporządzenie regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie. Wszystkie te zasady obowiązują również podatników, którzy podpisali umowy leasingowe przed wdrożeniem nowych przepisów w 2014 roku. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali przysługujący im limit odliczenia podatku od rat leasingowych oraz innych opłat do wysokości 6 000 zł, mogą obecnie odliczać podatek VAT w wysokości zależnej od sposobu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej, czyli 50% lub 100%.

Przeczytaj także:
 Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

09.05.2019 Baza wiedzy Określenie sposobu finansowania działalności nowej firmy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy, który nie dysponuje na starcie pieniędzmi, pozwalającymi mu na prowadzenie biznesu bez obawy o jego płynność finansową. Wgłębiając się w temat, można wyróżnić kilkanaście źródeł finansowania. Czytaj więcej

 Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

09.05.2019 Aktualności Specjalne karty płatnicze, pozwalają na kontrolę wydatków i wygodny sposób rozliczania faktur za paliwo, ale to nie jedyne ich zalety. Takie rozwiązanie oferuje również Santander Consumer Multirent w ramach produktów leasingowych i upoważnia ono do bezgotówkowego zakupu. Czytaj więcej

 Kto może otrzymać leasing samochodowy?

Kto może otrzymać leasing samochodowy?

18.04.2019 Porady Leasing samochodowy jest bardzo korzystną formą finansowania auta dla osób, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Wpływ na to ma kilka czynników. Jednym z nich są mniejsze koszty w porównaniu do kredytu, które rozłożone są na raty leasingowe. Czytaj więcej