Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

Pożyczka leasingowa jako alternatywa dla leasingu

09.05.2019 Baza wiedzy Określenie sposobu finansowania działalności nowej firmy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy, który nie dysponuje na starcie pieniędzmi, pozwalającymi mu na prowadzenie biznesu bez obawy o jego płynność finansową. Wgłębiając się w temat, można wyróżnić nawet kilkanaście źródeł finansowania, ale tak naprawdę warto przyjrzeć się jedynie kilku z nich. Są to m.in. kredyty, dotacje oraz leasing, dla którego bardzo ciekawą alternatywą okazuje się pożyczka leasingowa.

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania

Długookresowym celem przedsiębiorstwa jest zysk, dlatego tworzenie i realizacja strategicznej wizji firmy w zakresie finansowania powinna mieć miejsce w każdym podmiocie gospodarczym. Aby dobrać odpowiednią formę kapitału, należy jednak określić bieżące i przyszłe potrzeby finansowe. Spośród nich można wyróżnić dwie podstawowe kategorie – wewnętrzne i zewnętrzne. Do tych pierwszych można zaliczyć: dotacje, zysk reinwestowany, emisję akcji, sekurytyzację aktywów oraz venture capital. Zewnętrzne źródła finansowania to kredyty, obligacje, leasing, pożyczki, a także franchising i faktoring.

>Poniżej przedstawiamy charakterystyki kilku najbardziej znanych źródeł finansowania i prezentujemy ciekawą alternatywę, zwłaszcza dla leasingu operacyjnego, mianowicie – pożyczkę leasingową, która zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Określana jest jako umowa nienazwana, ponieważ funkcjonuje na zasadzie swobody umów, która wyrażona jest w Kodeksie cywilnym. Usługa finansowa, jaką jest pożyczka leasingowa, posiada w dużej mierze cechy kredytu, ale podmiotem finansującym jest w tej sytuacji firma leasingowa, a nie bank. Ważną kwestią jest fakt, że jest ona udzielana na potrzeby zakupu środka trwałego, który wykorzystywany będzie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Więcej zalet umieszczamy w odpowiednim akapicie w drugiej części artykułu. Teraz skupmy się na kilku innych sposobach finansowania.

Finansowanie działalności kredytem

Tradycyjnym i jednocześnie najpopularniejszym źródłem finansowania jest kredyt, który pomaga w sfinansowaniu towarów, majątku firmowego lub usługi, która związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji na podstawie faktury zakupu księgowany jest koszt faktycznej ceny nabycia, ale również odsetki naliczone od kredytu (uznane jako koszt), jeżeli zostaną opłacone – potwierdzeniem może być dowód wpłaty lub wyciąg bankowy. Należy pamiętać, że w umowie kredytowej może pojawić się zapis, z którego wynika, że bank zostaje współwłaścicielem danej rzeczy, co oznacza, że przedsiębiorca może dokonać odpisów amortyzacyjnych jedynie od wartości, której jest właścicielem. Zwykle jest to proporcja 51% : 49% na korzyść przedsiębiorcy.

Dotacje z państwa lub Unii Europejskiej

Innym, bardzo popularnym sposobem źródeł finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, są dotacje, czyli bezzwrotna pomoc przyznawana ze środków pochodzących z budżetu państwa lub środków unijnych (m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego), będąca przychodem, który podlega zwolnieniu z opodatkowania (jest to regulowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania otrzymanych środków jako przychodu z działalności i odprowadzania podatku dochodowego. Jednakże, kupując do firmy sprzęt, taki jak np. maszyny, nie będzie mógł ująć ich w kosztach, ponieważ odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Wyjątkiem dla celów księgowych jest otrzymanie dotacji z Funduszu Pracy, czyli jednorazowej pomocy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności. W takim przypadku można ująć w kosztach zakup towarów lub usług, które zostały sfinansowane środkami z dotacji. Nie dotyczy to jednak zakupionych z dotacji środków trwałych, których odpisy amortyzacyjne również w tym wypadku nie będą stanowiły kosztu podatkowego.

Faktoring – łatwy sposób na gotówkę

Wśród przedsiębiorców rozpowszechnia się także faktoring, który jest wewnętrznym źródłem finansowania. Jest to forma, dzięki której przedsiębiorca może wystawić swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności, a następnie sprzedać je faktorowi – specjalnej instytucji finansowej, zajmującej się faktoringiem. Zaletą takiego rozwiązania jest łatwość uzyskania finansowania. Przedsiębiorca otrzymuje bowiem gotówkę za wykonaną usługę lub sprzedany towar nawet w dniu wystawienia faktury. Ponadto, nie musi on spełniać wymagań, które dotyczą obrotów firmy lub jej stażu na rynku.  

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Kapitał to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorca oprócz nich potrzebuje również miejsca, w którym mógłby pełnić swoje usługi, a także odpowiedniego sprzętu. W skrócie chodzi zarówno o rzeczy ruchome, jak i grunty lub nieruchomości. Na ich sfinansowanie może wykorzystać leasing.

Istnieją dwa rodzaje umów leasingowych, których rozróżnienie jest ważne dla prawidłowego ujęcia leasingu w kosztach. W leasingu operacyjnym rzecz leasingowana pozostaje własnością firmy leasingowej przez cały czas trwania umowy, lecz po jej wygaśnięciu przedmiot może być wykupiony przez dotychczasowego leasingobiorcę w okazyjnej cenie. Przedsiębiorca, korzystający z leasingu operacyjnego, nie może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych firmy i odliczać amortyzacji. Kosztem w leasingu operacyjnym są: raty leasingowe, opłata wstępna (czynsz inicjalny), wydatki, związane z eksploatacją przedmiotu leasingu, oraz ubezpieczenie. Leasingiem operacyjnym powinni być zainteresowani podatnicy VAT, którzy chcą rozłożyć na raty płatność podatków od towarów i usług (ze względu na wliczanie podatku do miesięcznej raty), zależy im na szybkiej spłacie samochodu i zamierzają wymienić go na nowy po zakończeniu trwania umowy leasingowej, a także nie chcą obniżać swojej zdolności kredytowej. 

W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest własnością przedsiębiorcy od początku trwania umowy. W tym rodzaju leasingu nie zostaną zaksięgowane raty leasingu. Kosztami uzyskania przychodu będą zaś: odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej, wydatki, wiążące się z eksploatacją przedmiotu leasingu, a także ubezpieczenie. 

Cechy pożyczki leasingowej

Przejdźmy jednak do głównego tematu naszego artykułu, czyli przedstawienia pożyczek leasingowych jako alternatywy dla leasingu. Bardzo często są w ten sposób finansowane maszyny i inne urządzenia, w tym sprzęt IT oraz pojazdy, których pożyczkobiorca jest od razu właścicielem. Nie służy ona jednak do finansowania bieżących wydatków lub takich inwestycji, jak np. remont budynku.

Pożyczka leasingowa jest produktem, dostępnym w ofercie największych leasingodawców, również w Santander Consumer Multirent. Wykorzystują one procedury, które są podobne do metod, służących ocenie wniosków leasingowych. Oznacza to, że proces wnioskowania o pożyczkę leasingową jest krótszy i nie tak skomplikowany jak w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Ocena zdolności kredytowej również jest mniej restrykcyjna. W porównaniu z leasingiem czas umowy pożyczki leasingowej jest inny. W przypadku leasingu wynosi 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli najczęściej 2-3 lata (wynika to z przepisów). Jeżeli chodzi o pożyczkę leasingową, nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń, oprócz tych, jakie ustalą leasingodawcy. Zazwyczaj jest to okres od 6 miesięcy do 6-7 lat.

Jakie jeszcze cechy posiada pożyczka leasingowa? Dzięki niej przedsiębiorca ma prawo dokonać odpisów amortyzacyjnych, a w koszty uzyskania przychodu może także wliczyć ewentualną prowizję, część odsetkową raty i wszelkie wydatki, jakie wiążą się z eksploatacją przedmiotu. Raty spłacane w ramach pożyczki leasingowej są kapitałowo-odsetkowe bez doliczanego do nich podatku VAT. Finansowanie zakupu z wykorzystaniem pożyczki leasingowej wpływa jednak na obniżenie zdolności kredytowej.

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka leasingowa?

Z pożyczki leasingowej może skorzystać każda firma, ale w pewnych sytuacjach ta forma finansowania może przeważyć nad innymi. Ważne jest, aby osoby, ubiegające się o pożyczkę leasingową, nie były płatnikami podatku VAT (np. lekarze), a także chciały skorzystać z dłuższego kredytowania, aby otrzymać niższe, rozłożone w czasie raty. Ponadto, jest to atrakcyjna oferta dla firm, które poszukują na rynku samochodów starszych niż 5 lat oraz kredytu samochodowego, ale z mniejszą liczbą formalności. O pożyczkę leasingową powinny ubiegać się również firmy, które starają się o dotację unijną, a także rolnicy, nawet jeśli nie posiadają działalności gospodarczej. Jest to również dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, poszukujących sposobu na sfinansowanie środka trwałego opodatkowanego stawką 8% VAT (np. sprzęt medyczny).

Istotny jest także fakt, że pożyczka leasingowa może być wzbogacona o atrakcyjne produkty dodatkowe. Przykładem jest Santander Consumer Multirent, który umożliwia wzięcie pożyczki leasingowej na samochód i otrzymania niskich kosztów finansowania. Proces zatwierdzania formalności również jest stosunkowo krótszy – decyzję o przyznaniu środków można otrzymać nawet w ciągu godziny, a okres spłat może trwać od 6 do 96 miesięcy, które są podobne do obowiązujących przy zwykłym kredycie gotówkowym, ale często są korzystniejsze. Santander Consumer Multirent oferuje raty równe lub balonowe typu 50/50 oraz 3x33. Klienci, korzystający z oferty, mogą otrzymać również voucher o wartości 500 zł na usługi serwisowe oraz akcesoria do samochodu.

W różnych instytucjach finansowych zasady spłaty pożyczki leasingowej mogą się od siebie różnić, ale w większości do wyboru są raty równe, malejące lub sezonowe, a harmonogram ich spłaty można zmieniać po podpisaniu odpowiedniego aneksu. Warto zastanowić się nad opcją pożyczki leasingowej, posiadającą zalety, których brakuje innym źródłom finansowania, takim jak np. leasing operacyjny lub kredyt. 

Przeczytaj także:
 Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

Dlaczego warto mieć Kartę Paliwową?

09.05.2019 Aktualności Specjalne karty płatnicze, pozwalają na kontrolę wydatków i wygodny sposób rozliczania faktur za paliwo, ale to nie jedyne ich zalety. Takie rozwiązanie oferuje również Santander Consumer Multirent w ramach produktów leasingowych i upoważnia ono do bezgotówkowego zakupu. Czytaj więcej

 Kto może otrzymać leasing samochodowy?

Kto może otrzymać leasing samochodowy?

18.04.2019 Porady Leasing samochodowy jest bardzo korzystną formą finansowania auta dla osób, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Wpływ na to ma kilka czynników. Jednym z nich są mniejsze koszty w porównaniu do kredytu, które rozłożone są na raty leasingowe. Czytaj więcej

 Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

23.05.2019 Porady Zastanawiasz się, czy opłaca się wziąć w leasing samochód przy zakładaniu firmy? Jakie są zalety oraz wady takiej formy finansowania? A może lepszym rozwiązaniem jest kredyt na samochód? Czy warto wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej? Na czym polega ubezpieczenie samochodu w leasingu? Czytaj więcej