Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

Czasowe odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych

18.01.2021 Aktualności Mając na uwadze negatywne skutki pandemii Covid-19 i ich wpływ na sytuację ekonomiczną naszych Klientów, od dnia 18 stycznia 2021 r. wprowadzamy nowe zasady w zakresie możliwości dokonania odroczenia spłaty rat umów leasingowych i pożyczkowych. Stanowisko obowiązujące do dnia 21.02.2020

Jeżeli:

a)  zawarłeś umowę leasingu/pożyczki przed 14 marca 2020 roku
b)  nie posiadałeś zaległości powyżej 30 dni na dzień 29 lutego 2020 roku, bądź nie posiadasz obecnie żadnych zaległości w płatnościach wobec Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., 
c)  prowadzone przez Ciebie przedsiębiorstwo zostało dotknięte skutkami pandemii Covid-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami oraz posiadasz kod PKD z listy 45 kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2), 

proponujemy Ci:
•    odroczenie spłaty części zobowiązań na maksymalny okres do 3 lub 6 miesięcy,
•    brak dodatkowych opłat wynikających z Tabeli Opłat Dodatkowych czy Tabeli Opłat i Prowizji,
•    brak aneksu do umowy.

Wszystkie formalności przeprowadzisz bez wychodzenia z domu.


1. Pobierz WNIOSEK o zmniejszenie wysokości rat leasingu/pożyczki 


2. Wypełniony i podpisany skan wniosku prześlij na adres bok@scmultirent.pl najpóźniej do 22.03.2021 roku.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawiadomimy Cię na piśmie o dokonaniu zmiany, przesyłając listownie nowy harmonogram spłaty rat.
Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 możesz znaleźć na tej stronie.

Dodatkowe informacje:

1. Odroczeniu podlega:

I.od 1 do 3 rat, jeżeli skorzystałeś już z wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym  
II.od 1 do 6 rat jeżeli nie korzystałeś jeszcze z wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym1 

2. Obniżenie wysokości rat spowoduje proporcjonalnie podwyższenie pozostałych rat do spłaty, natomiast okres umowy pozostanie bez zmian. 
3. Obniżenie wysokości przyszłych rat następuje począwszy od kolejnego miesiąca po dniu złożenia poprawnie uzupełnionego wniosku. Oznacza to, że dotychczas wymagalne należności nie podlegają odroczeniu terminu płatności.
4. Odroczenie spłat części zobowiązań na opisanych zasadach będzie udzielane przez Santander Consumer Multirent nie później niż do 31 marca 2021 r. 
5. Zwracamy uwagę na umowy leasingu, których przedmiotem są samochody osobowe o wartości ponad 150 tysięcy złotych, zawarte do 31 grudnia 2018 roku. Zmiana warunków takiej umowy leasingu może skutkować koniecznością stosowania przepisów ustaw w zakresie leasingu i opodatkowania używania samochodów osobowych w brzmieniu przepisów obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku. Sugerujemy skonsultowanie tej zmiany ze swoją obsługą księgową lub urzędem skarbowym.
6. Jednocześnie zwracamy uwagę na umowy leasingu przejęte przez Państwa w ramach cesji umowy leasingu (zmiana Leasingobiorcy). Zmiana warunków takiej umowy może skutkować traktowaniem jej przez organy skarbowe jako nowej umowy, a nie kontynuacji poprzedniej przejętej od poprzedniego Leasingobiorcy (cedenta) oraz potencjalne ryzyko kwestionowania wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu wskazanej w umowie po jej terminowym zakończeniu.

1 Pierwotne moratorium pozaustawowe oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązujące w Santander Consumer Multirent Sp. z o. o. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Przeczytaj także:
 Polacy chcą kupować firmowe auto online

Polacy chcą kupować firmowe auto online

27.11.2020 Aktualności Zmiany wywołane pandemią koronawirusa wpłynęły na postawy konsumentów i przeobraziły rynek samochodowy. Według raportu „Auto w sieci” Santander Consumer Multirent, dziś już co trzeci z nas chciałby kupić swój pojazd całkowicie przez internet Czytaj więcej

 Kup i sfinansuj firmowe auto w AutoSalonie

Kup i sfinansuj firmowe auto w AutoSalonie

16.11.2020 Aktualności W jednym miejscu możesz wybrać samochód i jego finansowanie bez konieczności wychodzenia z domu, czy z biura: w 100% online. Santander Consumer Multirent uruchomił właśnie platformę AutoSalon. Nie chcesz tracić czasu na odwiedziny wielu salonów samochodowych? Czytaj więcej