Już co czwarty polski kierowca rozważałby zakup elektryka

Już co czwarty polski kierowca rozważałby zakup elektryka

29.09.2022 Aktualności Dane PZPM i PSPA z lipca br. pokazują, że w Polsce było wtedy zarejestrowanych łącznie 52 881 samochodów osobowych i użytkowych z napędem elektrycznym. Co więcej, przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk. Oznacza to, że elektryki stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Potwierdzają to wyniki naszego najnowszego raportu – „Nadchodzi czas aut elektrycznych” – według których już co czwarty polski kierowca deklaruje, że poważnie zastanawiałby się nad zakupem takiego samochodu, gdyby miał obecnie w planach wymianę pojazdu.

W badaniu przeprowadzonym na nasze zlecenie przez IBRiS poproszono respondentów by przy wykorzystaniu skali od 1 do 5 odpowiedzieli, jak mocno zastanawialiby się nad kupnem elektryka, gdyby chcieli teraz wymienić auto. 16 proc. ankietowanych wskazało numer 5, co oznacza, że zdecydowanie braliby taki zakup pod uwagę. Intensywnie myślałoby nad tym też 8 proc. badanych, którzy ocenili swoją skłonność do takiego wyboru na 4. Razem daje nam to 24 proc. zmotoryzowanych Polaków, którzy poważnie rozważaliby nabycie elektryka.

Wśród nich znajduje się więcej mężczyzn niż kobiet. Najczęściej przychylni autom elektrycznym byli też 30-39 latkowie i 50-59 latkowie. Badanie wykazało jednak, że takim zakupem często byliby zainteresowani również seniorzy powyżej 70 roku życia. Pomysł kupna elektryka bardziej podoba się też osobom pochodzącym ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców jak Kielce, Toruń czy Bielsko-Biała niż z metropolii, małych ośrodków czy wsi. Pod kątem zarobków widać duże zainteresowanie najbogatszych z dochodem od 7 000 zł netto w górę, ale także wśród ankietowanych z zarobkami od 3 000 do 3999 zł czy od 4 000 do 4 999 zł na rękę.

Kogo w ogóle nie interesuje zakup elektryka? Jak się okazuje najczęściej 40-49 latków (56 proc.) i – co może zaskoczyć - respondentów mieszkających w metropoliach jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk. Nie zaobserwowano korelacji ze względu na stan dochodów, chociaż w grupie niechętnych elektrykom znalazło się najmniej badanych z największymi zarobkami powyżej 7 000 zł netto w górę.

15 proc. zmotoryzowanych Polaków sięgnęłoby po leasing przy zakupie elektryka

W badaniu zapytano respondentów również o to w jaki sposób pokryliby zakup elektryka, gdyby go planowali. Jak się okazuje aż 48 proc. polskich kierowców sięgnęłoby wtedy po finansowanie zewnętrzne, z czego 15 proc. osób po leasing. Poza tym ankietowani chętnie skorzystaliby z kredytu samochodowego lub gotówkowego (kolejno 17 i 16 proc.). Natomiast 23 proc. badanych kupiłoby auto za gotówkę.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) 26 - 27 sierpnia 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa aktywnych kierowców. Próba n = 645.

Przeczytaj także: