Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia leasingobiorcy pierwszą pomoc w przypadku zaistnienia szkody, awarii pojazdu lub innej sytuacji powodującej unieruchomienie pojazdu w podróży. Przyśpiesza również likwidację szkód. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, poszkodowani mogą liczyć na pomoc drogową, pojazd zastępczy, zakwaterowanie w hotelu lub transport kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie assistance to Twoje poczucie bezpieczeństwa!

Co podlega ubezpieczeniu Assistance?

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w czasie podróży, które realizowane były w związku z wystąpieniem zdarzenia assistance objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie pojazdy osobowe, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie były eksploatowane dłużej niż 10 lat.

Kto jest ubezpieczycielem?

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia assistance, Ubezpieczycielem jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia assistance powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego pojazdu zawierana jest na okres 12 miesięcy. Maksymalny okres trwania umowy ubezpieczenia jest zgodny z okresem trwania umowy leasingu i wynosi maksymalnie
60 miesięcy.

Jaki jest zakres oferty ubezpieczenia Assistance?

Usługi w ramach ubezpieczenia Assistance są świadczone całodobowo na terenie Polski oraz za granicą, zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem:

  • Standard
  • Silver
  • Gold CFM
  • VIP Exclusive

Szczegółowy opis każdego z wariantów znajdą Państwo w dokumentacji Ubezpieczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), oraz dokumentami zawierającymi informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Archiwum
Sprawdź także
Karta paliwowa

Karta paliwowa

Płać bezpiecznie i oszczędzaj na paliwie
Więcej
Centrum likwidacji szkód

Centrum likwidacji szkód

Zadbaj o pełne wsparcie w nieoczekiwanych momentach
Więcej
Portal Klienta Multirent

Portal Klienta Multirent

Wygodny i szybki dostęp do faktur, salda oraz wniosków i umów
Więcej