Ubezpieczenie GAP – Ubezpieczenie od straty finansowej

Ubezpieczenie GAP pomoże Ci spłacić umowę leasingu po szkodzie całkowitej tj. kradzież lub kasacja pojazdu. Dwa warianty ubezpieczenia dają Ci możliwość wybrania lepszego dla Ciebie rozwiązania.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób, które zawarły umowę leasingu z Santander Consumer Multirent. 
 

Jakie pojazdy można ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem GAP może zostać objęty motocykl lub samochód do 3,5 tony, który jest przedmiotem umowy leasingu.
Z ubezpieczenia wyłączone są pojazdy, które służą do uprawiania – także amatorsko - sportów motorowych.

Czym się różnią warianty ubezpieczenia GAP?

  • GAP fakturowy - odszkodowanie obejmuje różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia a wartością odszkodowania z polisy komunikacyjnej z tytułu szkody całkowitej.
  • GAP indeksowy – odszkodowanie to 20% wartości pojazdu z dnia zakupu, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością pojazdu z dnia zakupu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Na jakie świadczenie możesz liczyć?

Jednorazowe odszkodowanie, ustalone zgodnie z wybranym przez Ciebie wariantem - może wynieść nawet 100 000 PLN.

Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na GAP fakturowy, to ubezpieczyciel zrefunduje Tobie udokumentowane koszty, które wystąpiły po szkodzie całkowitej – nie więcej niż 5 000 PLN.

  • koszt ubezpieczenia (OC, AC, NNW) dotyczące kolejnego pojazdu
  • wartość wpłaty własnej na zakup kolejnego pojazdu
  • wartość 3 (trzech) pierwszych rat z umowy leasingu kolejnego pojazdu
  • wartość opłaty wstępnej leasingowej/udziału własnego, w przypadku umowy leasingu kolejnego pojazdu
  • koszty wynajmu auta zastępczego, na okres od zajścia szkody całkowitej do dnia zakupu pojazdu lub zawarcia nowej umowy finansowania, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenie powstałe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.


Kto jest Ubezpieczycielem?

Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Europe DAC.


Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu odbioru pojazdu i trwa przez cały okres obowiązywania umowy leasingowej.
Umowa ubezpieczenia GAP jest zawierana na okres od 6 do 60 miesięcy.
Warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie przez Ciebie składki ubezpieczeniowej.


Jakie warunki należy spełnić żeby ochrona ubezpieczeniowa się rozpoczęła?

Aby skorzystać z ubezpieczenia GAP należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadasz miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • skorzystać z leasingu na samochód do 3,5 T DMC lub motocykl; wiek pojazdu nie może przekraczać 8 lat w dniu zakupu oraz 13 lat na koniec trwania umowy ubezpieczenia,
  • zawarta umowa ubezpieczenia,

Szczegółowy opis każdego z wariantów GAP znajdziesz w dokumentacji ubezpieczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), oraz dokumentami zawierającymi informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Sprawdź także
Karta paliwowa

Karta paliwowa

Płać bezpiecznie i oszczędzaj na paliwie
Więcej
Centrum likwidacji szkód

Centrum likwidacji szkód

Zadbaj o pełne wsparcie w nieoczekiwanych momentach
Więcej
Portal Klienta Multirent

Portal Klienta Multirent

Wygodny i szybki dostęp do faktur, salda oraz wniosków i umów
Więcej